Tescil Ve Onay Birleşmesi Sonrası Beyannamede Düzeltme

Son Güncellenme Tarihi: 10.07.2017
Sezai KAYA

Sezai KAYA

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Gümrük Yönetmeliği’nin 121/2 maddesi;
“a) Eşyanın muayenesi için bilgisayar sistemi tarafından beyanın kontrolü türünün kırmızı hat olarak belirlenmesinden,
b) Beyan edilen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden,
Önce beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilir ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaz” hükümlerini amirdir.
Bu hükmün tescil ve onay servislerinin birleşmesinden önceki iş akışına uygun olarak tedvin edildiği, birleşme sonrası muayene hattı belli olmadan önce dilekçe verme şansının ortadan kalkmış bulunduğu, bu durumda, birleşmeden sonra verilen düzeltme dilekçelerinin tamamının Yönetmeliğin 121/3. maddesinde yer alan hükme göre işlem görmek zorunda olduğu değerlendirilmektedir.
Buna göre; beyanın kontrolü türü kırmızı hat olarak belirlenen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden önce düzeltme talebinde bulunulması halinde talep 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından yararlanma talebi olarak değerlendirilerek sistemde gerekli düzeltmeler yapılacaktır. (Hemen burada belirtmek gerekir ki, Yönetmeliğin 121/3. maddesi sarı hatta düşenler için düzeltme talebinde bulunulması halinde ne yapılacağını belirtmemektedir. Bu durumda, sarı hatta düşenler için ceza uygulanamayacağı sonucu çıkarılmalıdır.)
Gelinen noktada, herhangi bir cezai işleme maruz kalmadan düzeltme talebinde bulunma hakkının ortadan kalktığı, yeni iş akışına uygun ve herhangi bir boşluk bırakmayacak şekilde yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu mütalaa edilmektedir.

Sezai KAYA
E. Gümrük ve Ticaret Müfettişi
Yorumlar
Transferini henüz yapmadığım ve Transferini beklemem gerekirken yanlışlıkla Mal Mukabili olarak tescil ettiğimiz beyanname de muayeneye gitmeden düzeltme dilekçesi ile düzeltme yapabilir miyiz. Yorumunuzu rica ederim.
Muayene memurunun ekranında evrağı kabul edene kadar düzeltme yapılması önerisi Gümrük Yönetmeliği'nin 121/2 maddesiyle uyumlu olmaz. Çünkü yönetmeliğin 121/2. maddesi açık olup eşyanın teslimine kadar demektedir. Dolayısıyla muayene memuru evrağı kabul ettiği aşama mükellefin eşyasını teslim aldığı aşamadan daha önceki bir aşamadır. Bu duruma bir örnek verecek olursak ilgili beyanname sarı hat belge kontrolü olarak muayene kriteri belirlenmiş muayene memuru evrağı kabul etmiş ve belge kontrolü yaparak yanlış bilgiyi fark etmeyip işlemi ikmal etmiş olabilir. Bu durumda da henüz idare bilgilerin yanlışlığını tespit etmiş olmamaktadır. Dolayısıyla eşya depolama yerinde olup henüz çıkış işlemi yapılmamış, yani hala idarenin denetiminde ve idarece yanlışlık tespit edilerek gerekli işlemlere başlanılmamış ise mükellef idareye yanlışlığı bildirerek yanlışlığın düzeltilmesini isteyebilir. Bu yanlışlık mükellef tarafından bildirilmiş olması ve idare tarafından da henüz tespit edilmemiş olması sebebiyle Gümrük Yönetmeliğinin 122/2 maddesince gerekli düzeltmenin yapılmasını ve herhangi bir ceza uygulanmamasını gerektirir.
Gümrük Yönetmeliğinin 121/2 maddesi; "Eşyanın teslimine kadar; a) Eşyanın muayenesi için bilgisayar sistemi tarafından beyanın kontrolü türünün kırmızı hat olarak belirlenmesinden, b) Beyan edilen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden, önce beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilir ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaz." Şeklindedir. Bu düzenleme düzeltme talebinin tescil ve onaydan önce yapılmasını değil eşyanın tesliminden önce yapılmasını düzenlemektedir. Yani beyannamenin tescili (artık onay ile birlikte ) yapılmış ancak henüz idare yanlışın farkına varmamış ve beyannamenin kontrol türü de kırmızı hat olarak belirlenmemiş, yani mavi veya sarı hat olarak belirlenmiş ise ayrıca da eşya teslim alınmamış olması şartıyla talep edilen düzeltmenin yapılması ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaması gerekir.
Çözüm ,Muayene memuru ekranında evrağı kabül edene kadar düzeltme yapılabilsin.
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları