Türkiye Gümrük Müşavirleri Federasyonu

Son Güncellenme Tarihi: 22.07.2019
Mehmet Altay YEGİN

Mehmet Altay YEGİN

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Bir ev sahibi düşünün mülkü 1 oda 1 salon, satmak istiyor ama bir şartı var; ‘salon ile mutfak kullanımda ancak odayı kullanmazsınız.’ Ne düşünürsünüz..?

Muhtemelen olumlu yaklaşmazsınız, benzer olay biz Gümrük Müşavirlerinin başından geçti.

Mesleğini icra eden bizler; mesleki anlamda iş yapabilme kabiliyetini Gümrük Kanunu’nun temsil hakkı 5. Maddesi ile gümrüklerde iş takibi 225. Maddesi kapsamında ki yetkilere dayanarak icra etmektedir.

• Madde 5- Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler. Temsil, doğrudan veya dolaylı olabilir. Dolaylı temsil (Gümrük Müşavirleri ) durumunda ise kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder denilmektedir.

• Madde 225- Gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır denilmektedir.

27.10.1999 tarihinde kabul edilen Gümrük Kanunu 05.02.2000 tarihinde yürürlüğe girmiş ve kanunun Geçici 6. Maddesi ise şu şekildedir.• Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları çıkarılacak bir kanunla bağlı bulundukları gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü görev alanı itibariyle kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde örgütleninceye kadar geçici madde hükümleri uygulanır denilmektedir.

Madde metni gayet sarih; meslek kuruluşu şeklinde örgütleninceye kadar ancak süre verilmemiş belki bugün belki yarından da yakın olarak kaleme almış kanun koyucu.

Asıl tartışma konusu burada başlıyor Gümrük Müşavirleri oda olabilmek; hak ve yetkilerini arttırmak için çaba sarf ediyor, masanın diğer tarafın da oturanlar ise sürekli savunma uyguluyor.

Yapılan bu defansın örneğini geçtiğimiz günlerde yaşadık. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Temmuz ayı içerisinde On Birinci Kalkınma Planı yayımlandı. İlgili plan dâhilinde;

Gümrük hizmetleriyle ilgili kamu kurumları arasında koordinasyon güçlendirilerek tek elden yürütülecektir. Bu kapsamda;

• Farklı kurumlarca işletilen laboratuvarlarda yapılan mükerrer analizlere neden olan mevzuat gözden geçirilerek, gerekli tüm analizlerin tek numune-tek analiz prensibi üzerinden yapılması sağlanacaktır.

• Limanlara girişte tek kart ve hudut kapılarında görev yapan tüm kurumlarda 7/24 çalışma uygulamasına geçilecek; Gümrük Müşavirleri Odası kurulacaktır. Denilmekteydi,

Ta ki 18.07.2019 TBMM Genel Kuruluna sunulana kadar..! Ne mi oldu..? İktidar partisi tarafından sunulan önerge kapsamında 11.Kalkınma Planından çıkarıldı. Maddenin plana kadar taşınması ve ilan edilmesi bile bizleri heyecanlandırmaya yetti aslına bakarsanız.


Peki bundan sonra ne olacak, başka bir baharı mı bekleyeceğiz ya da kaderimize boyun mu eğeceğiz. Tabi ki boyun eğmeyeceğiz; sivil toplum örgütü Derneğimiz nezdinde çalışmalarımıza devam ederek haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

Nasıl ki aynı mülk üzerinde bir odayı satmak istemeyen mal sahibinin teklifine karşı çıkarak farklı alternatiflerin değerlendirmeye alınacağı gibi, biz meslek mensuplarının farklı alternatifleri değerlendirmeye alma yetkisi saklı kalmak kaydıyla önerim şudur ki; beş derneğin bir araya gelerek oda olana kadar, dayanışma birliği gerçekleştirmesi ve Türkiye Gümrük Müşavirleri Federasyonu olarak yoluna devam etmesidir.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener.

M. Altay YEGİN
Gümrük Müşaviri
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları