Yeni Gümrük Kanunu Taslağı ve Cezalar

Son Güncellenme Tarihi: 5.02.2019
Mehmet Altay YEGİN

Mehmet Altay YEGİN

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü imzasıyla 29.01.2019 tarihli yazı ile Gümrük Müşavirleri Derneklerinden yeni Gümrük Kanunu taslağı için görüş sorulmuştur.

İlgili yazıda en geç 15.02.2019 tarihine kadar görüş ve önerilerin Bakanlığa bildirilmesi talep edilmiştir.

Esasen Gümrük Müşavirleri Dernekleri 05.01.2017 tarihinde Ticaret Bakanlığı'na yeni Gümrük Kanunu Taslağına ilişkin görüşlerini iletmişlerdi. Tekrar tekrar görüş sorularak katılımcı bir yönetim anlayışı ile herkesin içine sindirdiği bir Kanun olması hedeflenmiş ancak günün sonunda; mesleğimiz için kazanım sağlamamız en önemlisidir. Yeni kanun taslağında cezalar tekrar düzenlenmiş olup ilgili düzenlemeler aşağıdaki gibidir.Antrepolarda Uygulanacak Cezalar;

---YGK 220 maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde;

İzinsiz eşya çıkarılmasına, sayımlarda eksik veya fazla çıkan eşyaya uygulanacak cezalar madde ile Eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanının kontrolü veya muayenesi neticesinde antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın tespiti halinde;

• Farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri toplamının beyan edilen eşyanın gümrük vergileri toplamından fazla olması durumunda farklı çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası verilir.

• Farklı çıkan eşyanın beyan edilen eşyadan farklı şekilde, ithalinin lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olması durumunda eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.---YGK 220 maddesinin 5. Fıkrası çerçevesinde ise;
• Gümrük idaresince eşya girişine izin verilmeyen geçici depolama yerleri veya antrepolara eşya alınması halinde buraların izin sahiplerine eşyanın gümrük kıymetinin yarısı kadar idari para cezası uygulanır. Şeklinde mevcut yasaya göre farklı bir düzenlemeye gidilmiş.

Ayrıca YGK 224. Maddesinde bir kat olarak uygulanacak usulsüzlük cezası tutarı 100 TL olarak belirlenmiştir.

Serbest Bölgelerde Uygulanacak Cezalar;
---YGK 220 maddesinin 2. Fıkrası çerçevesinde ise;
• Serbest bölgeler de noksan veya fazla çıkan eşyalara antrepolarda olduğu gibi ceza uygulanması söz konusu olacaktır.Ekonomik Etkili Gümrük Rejimlerine Uygulanacak Cezalar;
---YGK 218 maddesinin 2. Fıkrası çerçevesinde ise;

• Dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra yapılan kontrol sonucunda; farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verilir şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Yeni Gümrük Kanunu taslağının 219. Maddesinin aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda bu fıkralara göre hesaplanan cezalar yüzde on beş oranında uygulanır denilerek 4458 sayılı Kanun’da yer alan ihbar işletilmeye devam edildiği gözlemlenmiştir.

Derneklerin, STK’larının ve firmaların katılımı ile mesleğimizin mihenk taşı olan Gümrük Kanunu’na bir tuğla koyarak inşa edilmesi için ortak görüş ve öneriler önemlidir. Yeniliklerin mesleğimize ve geleceğimize ışık tutmasını temenni ederim.

M. Altay YEGİN
Gümrük Müşaviri

Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları