Sayın Özalp, Kaleminize sağlık. Aydınlatıcı bir yazı idi. Sağ ol. Devamını dilerim. Yeri değil belki ama, tanrının bahşettiği bu güzel ve jeo-stratejik ülkemizin potansiyelinin bir farkına varsak ....... Dünya da olan biten diğer dışticaret enstrümanlarının benzerini neden ülkemizde uygulamaya sokmayız? Örneğin, Uluslararası İlişki ağından faydalanarak, güven veren birisi, bir ticari konuda bir proje geliştirdi ve bununla ilgili şartları çok uygun bir ödeme sistemi (BPO da dahil siz bilirsiniz) getirtti yurda. Yurt içinde bu malı en iyi şartlarda temin edecek ve de en iyi hizmeti verecek bir kişi/şirketle anlaştı. Malı veren kişi, güvencede olma hedefli olarak gelen ödeme sisteminin anlaşılan şekil ve şartta bir kısmını kendisine temlik edilmesini istedi ki güvence olsun. Bu işlemin başına ne gelir? Önce bunu anlayan ve yapacak banka var mı? Hadi banka bulundu. Daha kağıt-kürek sürecinde yapılması gereken masraf (Noter giderleri, damga remi vs.) boyutunu iyi bilirsiniz. Bu basit bir örnek. Yut dışındaki örnekleri siz iyi bilirsiniz. Adamlar gider, banka müdürünün önünde karşılıklı bir kâğıt imzalar ve banka müdürüne veriler. Banka Müdürü de bu kâğıtta yazılı şartlara göre para dağıtımı yapar. Herkes menün. Bu kadar basit. Bizde is neden işkence ve dünya masraf? Ayağına böyle kurşun sıkan başka ülke var mı? Bu konuları da işlerseniz iyi olur. Diğer bir husus; Ülkemizin coğrafi şartlarını, avantajlarını iyi bilen, uluslararası vizyona sahip, donanımlı, lisan bilir pek çok girişimcimiz var. Hatta bunlar bir Almandan, İngiliz’den, Amerikalıdan daha donanmalı, daha kahır çekmeye alışkın, daha zeki vs. İş adamlarımızdır. Dünyanın bir ucundan mal bulur, dünyanın diğer ucuna satma kabiliyetine sahiptirler. Buna karşın, devletimiz bu kabiliyetlerin iş yapmasını zorlaştırmak için elinden gelen ne varsa yapmaktadır. Mesela, Brezilyadan şeker alan, Irak’a satmayı beceren (her kimse için başında kafadan %10-15 Komisyon=haraç vermek zorundadır. Bu bilinen kuraldır) bir iş damımız ile Maltalı, İsviçreli, Dubaili, özel statüye sahip Ingiliz, Hollanda şirketi karşısında işin daha başında maça iki sıfır yenik başlamak durumunda. Neden mi; 1-) Türkiye ye uğramayan, bir transit ticaret işleminde, daha işin başında verdiği komisyonu/rüşveti gider olarak yazamayan bizim iş adamımız, satacağı ürünün fiyatını en az %5 artırmak zorundadır.. Rakipler ise, bu kabil transit ticaretten elde ettikleri hiçbir gelirden vergi ödemezler. Yani Transit ticaretten elde ettikleri gelirlerden muaftırlar veya çok çok düşük bir yüzde ödemekle mükelleftirler. Burada sonuç ne olur? Türkiye kaybeden taraftır. Yani, Bu transit ticaretin olmamasına bağlı olarak; -Büro faaliyetleri gideri yapan, personel çalıştıran bizim şirket babasının kesesinden yer. -Şirket, sağlayacağı uluslararası kredibilitesi artardı. Şirket bundan mahrum kalır. -Türkiye bankalarına gelecek olan dövizin ülke para sistemine girip çıkması ile ülke dış ticaret kredibilitesi artırırdı. Bundan mahrum kalır. -Gelir-Gider döviz farkı Türkiye’nin lehine, Rezerv döviz artışına katkı yapardı? Türkiye bundan mahrum kalır. - Muhtemeldir ki, sigorta, taşıma, gözetmenlik vs. iş ve işlemlerini Türk kökenli şirketler yapar olurdu. Bu milli kuruluşlar bunun getirisinden mahrum kalır. -Banka ve finans kuruluşları böyle kapsamlı bir uluslararası ticarete aracılık etmekle beli hizmet bedeli/komisyon alacaklardı. Bunlar bundan mahrum kalır.. Vs. vs. vs. Peki bu kadar zor mu? Bu çağdaş, dijital bilişim döneminde böyle bir potansiyeli Türk iş adamına kullandırmak. Hayır Kolay: Peki niye yapılmaz? İşte soru bu. Hâlbuki bu tür uluslararası, transit ticaret, barter, üçgen ticaret vs. ile uğraşan şirketler ayrı bir kod altında beyan verirler. Ve bu kod altında takibe alınırlar, bunlarda göğsünü gere gere uluslararası arenada bende varım der. Hatta ciroları üzerinden gerekirse %1-2 gibi bir bedeli de seve seve vergi olarak Maliye ye öderler. Olması halinde Türkiye’nin kazanacağı ciddi yarar var. Kaybetmesi halinde ise neyi kaybettiğimizi yöneticilerin tespitine bırakıyorum. Konu çok, dert çok. …. Saygılar, Seyithan Kaplan Tm: 0532-5659045 Yetkilendirlmiş Gümrük Müşaviri, Dışticaret Uzmanı