YYS’de Kontrol Yöntemleri

Son Güncellenme Tarihi: 22.06.2021
Mehmet Altay YEGİN

Mehmet Altay YEGİN

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

‘Yetkilendirilmiş Yükümlü’ sertifikası başvuru şartları arasında yer alan mihenk taşı şüphesiz firma tarafından doldurulan EK-2 soru formudur. Soru formunun 5 inci bölümü ise “Gümrük Kurallarına Uyum” başlığını taşımaktadır.

Birinci bölümün adı ise ‘Mevzuat Eğitimi ve Mevzuat Değişikliklerinin Takibi’ dir. Bu kapsamda, YYS sahibi firmaların gümrük ve dış ticaret departmanlarında görevli personelin, gümrük ve dış ticaret mevzuatı ile ilgili olarak en az yılda bir kez olmak üzere aşağıdaki konulardan eğitim alması beklenmektedir.

Gümrük Tanımı-Amaçları
Gümrük Kıymeti – Gümrük Cezaları –Gümrük Yükümlülüğü
Ek Mali Yükümlülük – Dampinge Karşı Vergi – Telafi Edici Vergi – DFİF
Menşe
G.T.İ.P
Tarife Kontenjanı – KOTA – Gözetim Uygulaması
İzin-Uygunluk Belgesi – Ürün Güvenliği Denetimi
Lisans ve İzin Uygulamalarının Yenilenme ve Takibi
5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu
Türk Ceza Kanunu Evrakta Sahtecilik Cezaları
Ambargonun Tanımı ve Ambargoya Tabi Eşya Ticareti
Çift Kullanımlı Eşya Ticareti
İthali ve ihracı Yasak Eşya Listesi

Bu eğitimin amacı, kontrol edilmesi gereken hususların öğrenilerek, bir sonraki aşama olan kontrol yöntemlerinin sağlıklı bir şekilde uygulanmasıdır. Ayrıca bu sayede ilgili departman çalışanlarının bilgi seviyeleri de güncel tutulmuş olmaktadır.

Ek-2 Soru Formunun ikinci bölümü, “Gümrük İşlemlerinin Kontrolü” başlığı ile yer almaktadır. Sertifikanın devamlılığı için şirketlerin gümrük ve dış ticaret departmanlarında görevli personelin bu kontrolleri yapması zorunludur. Sistem, kontrol türünü ikiye ayırmaktadır.

İlk kontrol yönteminde, gümrük beyannamesine ilişkin tüm cari işlemlerin ikinci bir göz tarafından kontrol edilip edilmediği sorulmaktadır. Temsilin dolaylı olduğu durumlarda, gümrük müşavirliği firması tarafından düzenlenen taslak beyanın, firma tarafından kontrol edilmesi ve kontrol edildikten sonra kayıt altına alınması beklenmektedir.

İkinci kontrol yöntemi ise gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra kayıtlar ve belgeler üzerinden geriye dönük olarak bunların sonradan kontrolünün yapılması beklenmektedir. Kontrol sonuçlarının kayıt altına alınması kaydı ile gerçekleştirilen bu kontroller, firma bünyesinde görevli personel tarafından yapılabileceği gibi, firma dışından hizmet alımı yöntemi ile de yapılabilmektedir.

Kısaca belirtmek gerekirse, YYS Sisteminde beyana ait kontrol yöntemleri iki tanedir. Birincisi cari kontrol, beyandan önce taslağın kontrolü, bir diğeri ise gerçekleştirilen iş ve işlemlerin sonradan kontrolüdür. Asla unutulmamalıdır ki, cari kontroller ve sonradan kontroller tamamlandığında, kontrol listeleri düzenlenerek kayıt altına alınmak ve üst yönetime raporlanmak suretiyle, var olan hataların tekrarlanmaması yönünde önlem alınması gerekmektedir.

M. Altay YEGİN
Gümrük Müşaviri
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları