YYS’DE SINIRLAR KALKIYOR MU

Son Güncellenme Tarihi: 30.12.2019
Ali Kamer OBAN

Ali Kamer OBAN

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi dış ticaretin kolaylaştırılması sürecinin en önemli aktörlerinden birisi konumunda bulunmaktadır; sistem ülkemizde gümrük süreçlerinde sağladığı kolaylıkların yanında ülkeler arası imzalanacak karşılıklı tanıma anlaşmaları sayesinde belge sahibi firmalara küresel pazarda hız, prestij ve rekabet imkânı sağlayacaktır.

Gerek ulusal gerekse uluslararası alanda imtiyaz sağlayan bu belgeye sahip olmak isteyen firmalar meşakkatli bir süreç sonucunda belge almaya hak kazanmaktadırlar.

Ülkemizde 500’e yakın firma (Kasım 2019 itibariyle 469) bu statüye sahip bulunmaktadır. İthalat işlemlerinin %41’i ihracat işlemlerinin ise %33’ü YYS sahibi firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Ticaret Bakanlığı’nın önümüzdeki yıl İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulamasını hayata geçireceğine dair açıklaması ve AB ile planlanan karşılıklı tanıma anlaşması bakanlığın YYS’ye verdiği önemin açık bir göstergesi konumundadır.

YYS’ye On birinci Kalkınma Planının gümrük ile ilgili hedefler kısmında da yer verilmiş YYS sahibi firmalara mevcut düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte ilave kolaylıklar getirileceği ifade edilmiştir. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sahibi firma sayısı ise 2023 yılı için 575 olarak hedeflenmiştir. Yükümlü firma sayısı yönünden değerlendirildiğinde 2023 yılına kadar yaklaşık 100 firmanın daha bu statüyü kazanacağını söylemek mümkündür.

2023 yılına kadar 100 yükümlü daha hedefi ilk bakışta YYS’de yeni düzenlemeler olacağını ve şartların ağırlaştırılacağını düşündürmektedir, ancak Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin Geçici 4.Maddesine bakıldığında farklı bir yorum ortaya çıkmaktadır.

“Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için geçici sınırlama
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Aşağıda belirtilen şartlardan en az birine sahip olmayan kişilerin 31/12/2019 tarihinden önce yapacakları sertifika başvuruları kabul edilmez;

a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi sahibi olmak (izinli gönderici/alıcı yetkisi için) sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu sahibi olmak (ithalatta yerinde gümrükleme izni için)

b) Geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamak:
1) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ihracat ve ithalat yapmış olmak,
2) Asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak,
3) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ithalat yapmış olmak.

c) Sivil havacılık mevzuatı uyarınca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bilinen gönderici olarak belirlenmiş olmak,

ç) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi belgesine sahip olmak,

d) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belgeye sahip olmak”

Geçici 4. madde ile 2019 yılı sonuna kadar YYS başvurusu yapacak firmalara bazı sınırlamalar getirilmiş ve bu yolla başvuru yapacak firma sayısı azaltılmıştır. Bu konuda yeni bir düzenleme yapılmaması halinde bu tarihe kadar başvuru yapamayan firmaların 01.01.2020 itibariyle başvuru hakkı elde etmesi sonucunda YYS’ye olan talepte artış meydana gelecektir.

Önümüzdeki yıl YYS’de sınırlar kalkacak mı? yoksa yeni kısıtlamalar mı konulacak?

Birlikte göreceğiz.

Ali Kamer OBAN
Gümrük Müşaviri
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları