Kozmetik Firma Kayıt, Ürün Bildirim, Sertifika ve Diğer İşlemler Hakkında Önemle Duyurulur

Son Güncellenme Tarihi: 1.11.2016 |

Kozmetik Firma Kayıt, Ürün Bildirim, Sertifika ve Diğer İşlemler Hakkında Önemle Duyurulur

Kozmetik Firma Kayıt, Ürün Bildirim, Sertifika ve Diğer İşlemler Hakkında Önemle Duyurulur

Kozmetik Firma Kayıt, Ürün Bildirim ve İhracat Sertifikası İşlemleri öncelikle firmalar tarafından Türkiye İİlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu elektronik sistemlerinde gerekli işlemlerin yapılması müteakiben sistemden oluşturulan belgelerin kurumun evrak sistemi vasıtası ile daireye ulaştırılması gerekmektedir.

türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yayınladığı yazı şöyle; 

Firmaların işlemlerinde aksaklık yaşanmaması amacıyla;

 ÜTS ve EBS sistemleri kullanılırken sıkça sorun yaşanmaması adına Mozilla Firefox veya Google Chrome web tarayıcılarından birinin tercih edilmesi,

 Firma bünyesinde bulundurulan sorumlu teknik eleman statüsündeki personelin Kozmetik Yasal Düzenlemelerine (Kanun, Yönetmelik ve ekleri, Kılavuzlar) hakim, EBS ve ÜTS sistemleri kullanıcı kılavuzlarına hâkim, Kurum ile ilgili iş ve işlemlerin takibini yapabilecek yetkinlikte olması gerekmektedir.

 Kurumumuzda yapılan iş ve işlemlere ilişkin durumların hem EBS ve ÜTS sistemleri üzerinden elektronik ortama yansıtılması hem de firmalara yazılı olarak dönüş yapılması nedeniyle evrak takibinin firma bünyesindeki sorumlu teknik eleman/firma yetkilisi tarafından takip edilmesi gerekmektedir.

 Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’ ne veri girişlerinde yaşanılan teknik aksaklıklara ilişkin sürecin ÜTS üzerinden “Teknik” talep oluşturularak iletilmesi, Dairemizi ilgilendiren durumlarda ise “İdari” talep oluşturularak veya kozmetik.uts@titck.gov.tr adresli elektronik posta yolu ile iletilmesi,

 Elektronik Bilgi Sistemi (EBS) ile ilgili yaşanılan teknik aksaklıklara ilişkin sürecin EBS üzerindeki “Kullanıcı İşlemleri - Talep Bildirim” sekmesinden iletilmesi, Dairemizi ilgilendiren durumlarda ise kozmetik.soru@titck.gov.tr adresli elektronik posta yolu ile iletilmesi,

 Şifre yenileme talepleri ve şifre problemlerine ilişkin taleplerin kozmetik.bildirim@titck.gov.tr adresli elektronik posta yolu ile iletilmesi,

 Kozmetik ürün ihracat sertifikaları ile ilgili yaşanan sorunların kozmetik.sertifika@titck.gov.tr adresli elektronik posta yolu ile iletilmesi,

 Kozmetik yasal düzenlemeleri ve yükümlülüklere dair bilgi taleplerinin kozmetik.mevzuat@titck.gov.tr adresli elektronik posta yolu ile iletilmesi

Hususları ilgililere önemle duyurulur.

Firma kayıt, sorumlu teknik eleman kayıt ve ürün bildirim işlemlerine dair kısaca yapılması gereken işlemler aşağıda yer almaktadır.

FİRMA KAYDI

https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/#/giris

Yukarıdaki web adresinde yer alan sistemden firma kayıt ve sorumlu teknik eleman kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/basvuru#/firmaBasvurularimiListele adresinden firma başvuru kaydınızı yaptıktan sonra imza sirküleriniz ve kozmetik faaliyet alanının yer aldığı ticaret sicil gazetesinin Kozmetik Ürünler Dairesine hitaben standart dilekçe ekinde TİTCK'ya matbu olarak ayrıca göndermeniz gerekmektedir. Ayrıca EBS (Elektronik Bilgi Sistemi) üzerinden (http://ebs.titck.gov.tr/Login/LoginView?ReturnUrl=%2f) firma kayıt işlemlerinin de ÜTS (Ürün Takip Sistemi) firma kaydı ile aynı zamanlı yapılması gerekmektedir.

SORUMLU TEKNİK ELEMAN KAYDI

Kozmetik Mevzuatı gereği firmalar sorumlu teknik eleman ile hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam edilmeden işletilemez. 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu gereği hizmetin gerektirdiği nitelikte personeli istihdam etmesi gerekmektedir. Sorumlu teknik elemanın vasıfları ve görevleri Kozmetik Yönetmeliğinin 13 maddesinde yer almaktadır.(http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-472/kozmetik-yonetmeligi.html)

Sorumlu Teknik Eleman (STE) başvurusu iki aşamadan oluşmaktadır:

1. Firma ilk olarak, Sorumlu Teknik Eleman Başvuruları menüsünden STE Başvuru bilgilerini girer ve imzalar. Başvuru STE İmzası bekliyor durumuna gelir.

2. Daha sonrasında Sorumlu Teknik Eleman, ÜTS Başvuru İşlemlerinden, Sorumlu Teknik Eleman Başvurularım menüsünden kendine ait başvuruyu tekrar elektronik imza ile imzalar. İmza işleminden sonra firma ürün başvurularını yapabilir hale gelir. STE için kullanıcı kaydı sistem tarafından oluşturulur.

ÜRÜN BİLDİRİM İŞLEMİ

Ürün bildirim işlemleri iki aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle ÜTS uygulaması üzerinden (https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/#/giris) ürün kaydının yapılması, daha sonra ürün kaydı yapılan ürünler arasından seçimin yapılarak ürünlere ait ilgili bildirim formun oluşturularak standart dilekçe eşliğinde firma beyanı ile birlikte elektronik imzalanmış bildirim formunun EBS üzerinden oluşturulan başvuruya eklenmesi ve ilgili fiziki evrakların Kuruma gönderilmesi ile bildirim işlemi gerçekleşir.

İlgililerin dikkatine sunulur.

Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığı

 Kaynak: TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler