Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik

Son Güncellenme Tarihi: 29.06.2016 |

Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik

Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik

Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (29.06.2016 t. 29757 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “borsasını” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Bakanlıktan ürün senedi alım satımı konusunda izin alan ticaret borsasını” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “10.000” ibaresi “5.000”, “2.000” ibaresi ise “1.000” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Lisanslı depo işletmesinin:

a) 5.000 ton için; 1 milyon TL,

b) 5.001 ila 10.000 ton için; 1,5 milyon TL,

c) 10.001 ila 15.000 ton için; 2 milyon TL,

ç) 15.001 ila 20.000 ton için; 2,5 milyon TL,

d) 20.000 tonu aşan her 5.000 ton için de ilave 500 bin TL,

asgari ödenmiş sermayeye sahip olması gerekir.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri