Maden Atıkları Yönetmeliği Uygulamaları İle İlgili Duyuru

Son Güncellenme Tarihi: 11.01.2018 |

Maden Atıkları Yönetmeliği Uygulamaları İle İlgili Duyuru

Maden Atıkları Yönetmeliği Uygulamaları İle İlgili Duyuru
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı duyuruda; "Bilindiği üzere madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların yönetimine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Maden Atıkları Yönetmeliği 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Mezkur Yönetmeliğin Geçici 1inci maddesi uyarınca atık yönetim planlarının (AYP) 15.01.2018 tarihine kadar Bakanlığa ya da İl Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

Mevcutta işletme ruhsatı bulunmakla birlikte madencilik faaliyeti bulunmayan/planlanmayan veya faaliyetleri sonucunda atık/pasa oluşumu söz konusu olmadığını belirten tesislerin AYP süreçleri ile ilgili olarak aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde işlem tesis edilmelidir:

-Mezkur Yönetmelik hükümlerine göre AYP'lerin maden atığı bertaraf tesisleri için hazırlanması gerekmekte olup, bu tesisler Yönetmeliğin 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer almaktadır. Bu kapsamda, maden atığı/pasa üretimi söz konusu olmayan dolayısıyla pasa depolama alanı bulunmayan tesislerin AYP hazırlamasına gerek bulunmamakla birlikte, bu durumun ilgili İl Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, İl Müdürlüklerinin denetimi esnasında bahsi geçen tesislerde pasa depolama faaliyeti yapıldığının tespiti durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununa göre idari işlem yapılacaktır.

-Maden Kanununun 7nci maddesi gereğince maden hukukunun yürütülmesini teminen ÇED süreçlerini tamamlayan ancak herhangi bir üretim faaliyetine başlamayan ve dolayısıyla maden atığı üretimi söz konusu olmayan tesislerin işletmecileri, atık yönetim planlarını bahsi geçen ruhsatlı sahalar için işletme faaliyetinin planlanması durumunda faaliyete başlamadan önce sunar.

-Maden atık bertaraf tesisi bulunan işletmelerin çevre yönetim hizmetleri, 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülecek olup, bu Yönetmeliğe göre çevre yönetim hizmetleri çevre danışmanlık firmalarından hizmet alımı ile gerçekleştirilebilir." denildi. 

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler