Malezya Menşe Şahadetnamesi

Son Güncellenme Tarihi: 18.01.2018 |

Malezya Menşe Şahadetnamesi

Malezya Menşe Şahadetnamesi
Menşe kurallarını, mal ticaretinde tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılmasını, gümrük işlemleri işbirliğini sağlayan, sağlık, bitki sağlığı önlemleri alan, ticarette teknik engelleri tespit eden, ticaret politikası önlemlerini sıralayan, ekonomik ve teknik işbirliğini hedefleyen, şeffaflık temelinde bir tercihli ticaret unsuru Serbest Ticaret Anlaşması olan Türkiye Malezya Serbest Ticaret Anlaşması 17.04.2014 tarihinde imzalanmıştır. Bir yıl sonra da yürürlüğe girerek Malezya ile Türkiye partner olmuş, dış ticaretimize önemli bir kazanç diyeceğimiz bu STA' nın enstrümanı olan Malezya Menşe Şahadetnamesi de 10 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan Yönetmelik doğrultusunda yayımı tarihinden itibaren bu belgemiz de yürürlüğe girmiştir. Bu belgenin satışına, onayına yetkili kuruluşlar TİM ve TOBB'dur. Bu STA ile getirilen menşe kuralları çerçevesinde belgeye konu olabilecek menşe kümülasyonları şöyle gruplandırılabilir:

• Taraflardan biri menşeli girdiler, diğer taraf ülkede bir ürüne dahil edildiğinde, diğer taraf ülke menşeli girdiler olarak kabul edilir. Yönetmeliğin yetersiz bulduğu işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla eşya, bu belgeye konu olabilir.

•Armonize Sistem (AS) 25 ila 97 fasıllarında yer alan Avrupa Birliği menşeli girdiler, Türkiye'de veya Malezya'da daha ileri düzeyde bir işleme tabi tutuldukları veya bu ülkelerde bir ürün içine dahil edildikleri takdirde, Türkiye veya Malezya menşeli girdiler olarak kabul edilir. Demek ki yine bu tarz menşe kazanan eşya da belgemize konu olabilir.

•AS 25 ila 97. fasıllarında yer alan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülke menşeli girdiler, Türkiye'de veya Malezya'da daha ileri düzeyde bir işleme tabi tutuldukları veya bu ülkelerde bir ürün içine dahil edildikleri takdirde, Türkiye veya Malezya menşeli girdiler olarak kabul edilir ve eşya yine bu belgemize konu olabilir.

• Tamamen elde edilmemiş ürünler, Türkiye Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik uyarınca 2 Sayılı Eki Listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilirler ve belgemize konu olabilirler.

Toplam kıymeti 10.000 ABD Dolarını geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden ve bir veya daha fazla paketten oluşan bir sevkiyat için, herhangi bir ihracatçı tarafından Yönetmeliğin 4 sayılı Ek'indeki Fatura Bayanı da hazırlanabilir.

Gümrük idarelerince vize edilmeden kullanılamayan belgemiz, ihracat sırasında düzenleneceği gibi, unutulma, ihmal ya da özel durumlar nedeniyle ihracat sırasında düzenlenmemiş olması, ya da düzenlenmiş; ancak teknik nedenlerle ithalatçı ülke gümrük idaresince kabul edilmemiş olması hallerinde de “Sonradan Verilmiştir” ibaresi ile düzenlenebilmektedir.

Vize işlemi yapılan belgenin kaybı, hasar görmesi, çalınması ya da ithalatçı gümrüğün bir daha talep etmesi hallerinde “İkinci Nüshadır” ibaresi ile ikinci kez düzenlenebilmektedir.

Dış ticaretimizde önemli payı olan bu ülke için düzenlenen belgemizi temel noktaları itibarıyla tanıtmaya çalıştım. Gelecek sayımızda bir başka konuyu, Bölgesel Konvansiyonu tanıtmak istiyorum. Hepinize bol ihracatlar diliyorum…

Kaynak: TİM 
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler