Menşe İspat Belgeleri İle İlgili Yeni Duyuru

Son Güncellenme Tarihi: 15.02.2018 |

Menşe İspat Belgeleri İle İlgili Yeni Duyuru

Menşe İspat Belgeleri İle İlgili Yeni Duyuru
İthalatta ve ihracatta eşyanın menşei büyük önem taşımaktadır. Kuşkusuz bu konuda çok sayıda mevzuat düzenlemesi yapılmış bulunuyor. Yine de idarelerde şirketlerle sorunlar yaşanabiliyor.

Nitekim, bakanlık AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ocak ayı sonunda bir yazı yayınladı.

Bu yazıda; muhtelif dilekçelerden; menşe ispat belgelerinin sonradan kontrol süreci sonucunda gerekli menşe koşulunu karşılamadığının tespit edildiği durumlarda, bölge müdürlüklerince hem vergilerin hem de cezanın tahsil edildiğinin anlaşıldığı belirtiliyor. Konunun açıklığa kavuşturulması bakımından şöyle bir uygulama yapılması isteniyor; Eşyanın gerekli menşe koşulunu karşılamamasına rağmen bahsi geçen menşe ispat belgelerinin sahte olduğunun bildirilmediği durumlarda, 2014/1 sayılı Genelge uyarınca değerlendirilme isteniyor.

Atıf yapılan genelgede ise; İhracatçı ülke gümrük idaresince sehven düzenlendiğinin anlaşılması halinde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararına ekli listelerin “Diğer Ülkeler” sütununda yer alan vergi oranı üzerinden tahakkuk ettirilecek ithalat vergilerinin tahsil edilmesi. şeklinde bir uygulama öngörülüyor.

Esasen, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, A.TR Dolaşım Belgesi ve menşe ispat belgelerine ilişkin yapılacak işlemleri tüm yönleri ile 2014/1 sayılı genelge ile ayrıntılı olarak açıklamış bulunuyor. Gümrük idarelerinin yanısıra şirketlerimizin de bu genelgede belirtilenlere uymaları halinde sorunların en aza ineceği anlaşılıyor.

Kaynak: https://www.dunya.com/kose-yazisi/mense-ispat-belgeleri-ile-ilgili-yeni-duyuru/403264
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler