Mısır Sevkiyat Öncesi Gözetim Hakkında Bilgilendirme

Son Güncellenme Tarihi: 27.06.2016 |

Mısır Sevkiyat Öncesi Gözetim Hakkında Bilgilendirme

Mısır Sevkiyat Öncesi Gözetim Hakkında Bilgilendirme

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliğinden iletilen bir yazıya atfen, Mısır’ın bazı ithal ürünler için uygulamakta olduğu “Sevkiyat Öncesi Gözetim Belgesi” ve “Görsel Denetim” (Visual Inspection) uygulamalarıyla ilgili bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

2012 yılında yayımlanan 2012/961 sayılı Kararla, 2005/770 sayılı İhracat İthalat Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin eki Annex 3’e 5 nolu ürün grubu eklenmiştir. 5 no'lu ürün grubu içerisinde hazırgiyim ürünleri, ev tekstili ürünleri, ayakkabı ve spor ayakkabılar, deri çantalar ve halılar ile halı zemin kaplamaları yer almaktadır.

2012/961 Sayılı Karar için tıklayınız.

Söz konusu grupta yer alan ürünlerin ithalatında aranan özel şartlar, bu ürünlerin Mısır’a ithal edilebilmesi için iki alternatif sunmaktadır:

1 - Birinci alternatif, üretici firmaların, Mısır’daki ithalatçıları/temsilcileri aracılığı ile 2005/770 sayılı Yönetmeliğin 94’üncü maddesi kapsamında Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi’ne (General Organization for Export and Import Control - GOEIC) kayıt olmalarıdır. Bu uygulama resmi belgelerde “Görsel Denetim” (Visual Inspection) olarak adlandırılsa da ilgili taraflarca “White List” uygulaması olarak bilinmektedir.

Söz konusu uygulamaya kayıt için istenen belgelerin İngilizce listesine ulaşmak için tıklayınız.

Söz konusu uygulamaya kayıt için istenen belgelerin Arapça listesine ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda belirtilen kayıt uygulaması, 2016/43 sayılı Karar kapsamındaki Üretici Kayıt zorunluluğundan farklı bir kayıt işlemidir.

2 - İkinci alternatif ise, firmaların, ürünlerinin Mısır standartlarına uygunluğunu gösteren Sevkiyat Öncesi Gözetim Belgesi (Pre-Shipment Inspection Certificate) sunmalarıdır. 2012/961 sayılı Kararda, 5’inci gruptaki ürünler için istenen özel şartlar bölümünde söz konusu belgenin, International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) onaylı bir kuruluş tarafından veya Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış kuruluşlar tarafından verilmiş olması gerektiği belirtilmektedir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), ILAC'a akredite olduğundan, TÜRKAK tarafından yetkilendirilmiş Türkiye'de yerleşik Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları tarafından verilecek gözetim belgelerinin geçerli olduğu bilinmektedir.

Mısır Akreditasyon Kurumu (Egyptian Accreditation Council - EGAC) web sitesinde söz konusu gözetim uygulamalarıyla ilgili SGS, Intertek, Cotecna ve Ietqan adlı uygunluk değerlendirme kuruluşlarının onaylı firmalar olduğu belirtilmektedir. Kahire Ticaret Müşavirliğince, yukarıda sayılan firmalardan Ietqan firması haricindekilerle temasa geçilerek Mısır’ın istemiş olduğu Gözetim Belgesini verdikleri, ancak ihracatçı firmaların SGS, Intertek veya Kotekna’nın Türkiye ofislerine başvurmaları gerektiği öğrenilmiştir.

2012/961 sayılı Karar kapsamındaki ürünler için uyulması gereken Mısır standartları, Mısır Standardizasyon Kurumu (Egyptian Organization for Standards and Quality - EOS) tarafından belirlenmektedir. Mısır standartları temel olarak zorunlu (obligatory) ve zorunlu olmayan (non-obligatory) olarak ikiye ayrılmaktadır. Şayet ihraç edilecek ürün zorunlu bir Mısır standardına tabi ise Sevkiyat Öncesi Gözetim Belgesi alınabilmesi amacıyla ürüne uygulanacak testler de bu zorunlu standart kurallarına göre yapılmalıdır. Ürün için zorunlu olmayan bir Mısır standardı belirlenmişse, bu durumda uluslararası standartlar kullanılabilecektir. EOS web sitesinden www.eos.org.eg/en/standards tüm standartlar için zorunlu olup olmadıkları bilgisine ve zorunlu olmayan standartlar için hangi uluslararası standartların eşdeğer olduğu bilgisine ulaşılabilmektedir.

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri