Müşteri Sözleşmelerine BAF Uygulamasının Yansıtılması Hakkında Hatırlatma

Son Güncellenme Tarihi: 6.01.2017 |

Müşteri Sözleşmelerine BAF Uygulamasının Yansıtılması Hakkında Hatırlatma

Müşteri Sözleşmelerine BAF Uygulamasının Yansıtılması Hakkında Hatırlatma

Geçtiğimiz yıl içerisinde sürekli olarak artan döviz kuru ve buna bağlı olarak yükselen akaryakıt fiyatlarının 2017 yılı içerisinde de yükseliş trendinde olacağı öngörülmektedir. Akaryakıt fiyatlarındaki söz konusu yükselişin taşımacılık maliyetleri üzerindeki etkisi çok büyük olmakla birlikte, taşımacı firmalarımızın müşterileri ile olan sözleşmelerinde akaryakıt fiyat artışlarının navlun ücretlerine ekleneceğine ilişkin bir hükmün olmaması, yıl içerisindeki navlun ücretlerindeki kar marjlarının giderek küçülmesine ya da sözleşmeden doğan şartlar sebebiyle zarar edilmesine sebebiyet verebilmektedir.

BAF (Bunker Adjustment Factor ) uygulaması, yakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın taşımacılık maliyetleri üzerindeki etkilerini dengelemek amacıyla hesaplanan bir faktör olmakla birlikte, taşıma hizmeti veren firmalarımız ile müşterisi arasında imzalanan sözleşmelere eklenecek BAF uygulamasına ilişkin hüküm kapsamında, akaryakıt fiyatındaki yükseliş oranının taşıma navlun kalemine yansıtılmasına imkan sağlamaktadır.

Bu doğrultuda, yıl içerisindeki akaryakıt fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanacak navlun zararlarını minimize edebilmek için, müşterileriniz ile yapacağınız taşıma sözleşmelerine BAF uygulamasına ilişkin hükümlerin eklenmesi önemle tavsiye edilmektedir. 

 Söz konusu BAF uygulamasının navlun ücretlerine yansıtılmasında, Avrupa bölgesi için Avrupa Komisyonunun internet sayfasında düzenli olarak paylaşılan ülke akaryakıt satış fiyat listesi kullanılabilir. Söz konusu listeye aşağıdaki link üzerinden erişilebilmekle birlikte, link üzerindeki “All Weekly Oil Bulletins since 2009” bölümü, yıl içindeki yakıt fiyat değişimlerini hesaplamak için kullanılacak akaryakıt satış fiyatlarını göstermektedir.

Avrupa Komisyonu Akaryakıt Satış Fiyatları Linki:

https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/weekly-oil-bulletin

 Yine, akaryakıt fiyat değişikliklerinin hesaplanmasında kullanılabilecek bir başka linkte, aşağıda yer almakta olan IRU tarafından paylaşılan akaryakıt satış fiyat değişiklikleri gösterir listedir.

 IRU Akaryakıt Satış Fiyatları Linki:

https://www.iru.org/apps/en_services_fuel_prices_multi_ratio

 Kaynak: UND 

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler