Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracatı

Son Güncellenme Tarihi: 22.06.2016 |

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracatı

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, ülkemizin de taraf olduğu Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını incelten maddelere Dair Montreal Protokolü ve değişiklikleri doğrultusunda ozon tabakasını incelten madde ve bu maddeleri içeren ürünlerin ihracatına ilişkin usul ve esasların Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan "Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ" ile düzenlendiği ifade edilmekte olup, söz konusu Tebliğ kapsamı ilgili maddelerin ihracatının, gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerince tescillerinden önce ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince onaylanması ve tescili sonrasında kayıt altına alınarak her ayın bitiminde Ekonomi Bakanlığına raporlanması, Ekonomi Bakanlığınca da söz konusu raporların her yılın bitimini takip eden Mart ayı sonuna kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmesi suretiyle takibinin gerçekleştiği bildirilmektedir.

Konuyla ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın söz konusu raporlama işlemlerinin yanı sıra uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde anılan Tebliğ kapsamındaki ürünlerin ihracatındaki yetkili otorite tarafından (Bakanlıklarca) da kontrol belgesi düzenlenmesinin gerekliliğini bildirildiği ve bu kapsamda İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince 2014/1 sayılı İhracat Tebliği kapsamındaki ürünlerin ihracatıyla ilgili gümrük beyannamelerinin onaylanması aşamasında gerekli olan belgelere ilave olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen "Kontrol Altına Alınan Madde İhracat Formu"nun da aranması gerektiği talimatlandırılmıştır.

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri