REACH Tüzüğü'nün Son Eki Olan EK XVII'de Listelenen Kısıtlamalar

Son Güncellenme Tarihi: 24.10.2016 |

REACH Tüzüğü'nün Son Eki Olan EK XVII'de Listelenen Kısıtlamalar

REACH Tüzüğü'nün Son Eki Olan EK XVII'de Listelenen Kısıtlamalar

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri REACH Kısıtlamaları hakkında bir duyuru yayınladı. Duyuruda Avrupa Ekonomik Alanı'na ihraç edilecek ürünlerin denetimlerde yapılacak kontrollerinden, ürün bilgisine kadar birçok alanda açıklama bulunmaktadır. 

Birliğin yaptığı açıklamanın tam metni şöyle;

"REACH Kısıtlamaları: Denetimlere takılmayın

REACH Tüzüğü'nün son eki olan EK XVII'de listelenen kısıtlamalar, ister madde ya da karışım ister eşya ihracatı yapıyor olsun birçok sanayici tarafından ilk kontrol noktalarından biri olmalı. EK XVII'de listelenen bir maddenin, doğrudan pazara sürülmdenetimlerdeesi yasaklanabileceği gibi, bir karışım ya da eşyanın içinde kullanımı oran olarak ya da tamamen kısıtlanabilir.

http://reach.immib.org.tr/tr-tr/Kisitlamalar-Listesi adresinde bulunabilecek REACH Tüzüğü Kısıtlamalar Listesindeki herhangi bir maddeyi, Avrupa Ekonomik Alanı'na (AB28 + Norveç, İzlanda, Lihtenştayn) ihraç eden ya da bu maddeyi ürettiği bir eşya ya da karışımda kullanan sanayicilerin, listede söz konusu maddenin karşısında yazan kullanım koşullarını dikkatle incelemesi ve uyması gerekmekte.

Örnek:

Avrupa'da 2016 yılı denetleme projesi kapsamında özellikle bazı tüketici ürünlerinde bulunabilen 13 kısıtlamalı madde ve madde grubuna odaklanıldı. Tekstil, oyuncak, mücevher gibi eşyaların yanı sıra profesyonel kullanım amaçlı yapışkanlar, lehim dolguları, boya gibi tüketici ürünlerinde mevcut bulunabilen bu 13 madde grubunun kısıtlama koşullarında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin daha sıkı denetimler yapılacak.

REACH Tüzüğü Ek XVII uyumuna yönelik denetimlerde öncelikle kontrol edilecek maddeler şöyle;

· Benzen

· Asbest lifleri

· Kadmiyum ve bileşikleri

· Nikel ve bileşikleri

· Kloroform

· Azorenklendiriciler ve azoboyalar

· Difenileter, oktabrom türevleri (C12H2Br8O)

· Krom VI bileşikleri

· Toluen

· Trikolorbenzen

· Polisiklik aromatic hidrokarbonlar (PAH)

· Fitalatlar

· Kurşun ve bileşikleri

Mevcut kısıtlamalar: http://reach.immib.org.tr/Portals/0/EK-17-TR-Haziran2016.pdf?ver=2016-07-0

Listeye önerilen kısıtlamalar: https://echa.europa.eu/registry-of-current-restriction-proposal-intentions

AB mevzuatına uymayan ürünler için kara liste: RAPEX

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında tüketici için tehlike arz eden ürünlere ilişkin hızlı bilgi alışverişine imkan sağlayan RAPEX (Rapid Exchange of Information System- Hızlı Bilgi Değişim) sisteminde, ilgili mevzuat koşullarına uymadığı tespit edilen ve pazara sunulması yasaklanan ürünler veri tabanına girilmekte ve tüm Avrupa ülkeleri durumdan haberdar edilmekte. Bu bildirimler, haftalık bültenler halinde RAPEX web adresinde yayımlanmaktadır.

Zararlı madde kullanmayın, ikame edin!

REACH Tüzüğü başta olmak üzere AB mevzuatları genel olarak sanayicileri, zararlı maddelerin daha güvenli alternatifleri ile ikame etmeye yönlendirmekte. Bu maddelerle ilgili yasal düzenlemelere uyum konusunda yaşanan sıkıntılar, tüketici talepleri ve bu doğrultuda değişen müşteri talepleri çoğu zaman sanayiciyi ikame madde arayışına sürüklemekte.

İkame madde arayışında size yardımcı olacak önemli bazı kaynaklara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

http://www.immib.org.tr/tr/immib-gundem-reach-tuzugunun-son-eki-olan-ek-xviide-listelenen-kisitlamalar.html

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri