Rekabet Kurumu'ndan İGMD'ye Soruşturma

Son Güncellenme Tarihi: 7.07.2018 |

Rekabet Kurumu, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği'ne 4054 sayılı Kanunu'nun 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine soruşturma açtığını duyurdu.

Rekabet Kurumu'ndan İGMD'ye Soruşturma
Rekabet Kurumu, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği'ne 4054 sayılı Kanunu'nun 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine soruşturma açtığını duyurdu.

Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, İGMD'nin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine dair başvuruyu inceleyerek, bulguları ciddi ve yeterli bulduğunu ifade ederek soruşturma başlattığını belirtti. 


Rekabet Kurumu'ndan Önemli Not
Rekabet Kurumu'nun açıkladığı bilgiler arasında, açılan soruşturmanın kamuoyu bilgisine sunulduğu, kamuoyunun bilgilendirilmesi üzerine yapılan açıklamanın içeriğinde, teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği, kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı da bildirildi. 

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Kanunu 4. Maddesi;
Kanunun 4. maddesinde bu bilgiler yer alıyor; 
"Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan Teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

Bu haller, özellikle şunlardır:

a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kar gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tesbit edilmesi,

b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,

c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,

d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,

e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,

f) Anlaşmanın niteliği veya ticari teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,

Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.

Ekonomik ve rasyonel gerekçelere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.

Kaynak: Rekabet Kurumu 
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler