Sayım Tutanakları ve Günlük Rapor Gönderimi

Son Güncellenme Tarihi: 21.10.2020 |

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) tarafından Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü muhatap “Sayım Tutanakları ve Günlük Rapor Gönderimi” hakkında bir yazı yayımlandı.

Sayım Tutanakları ve Günlük Rapor Gönderimi
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) tarafından Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü muhatap “Sayım Tutanakları ve Günlük Rapor Gönderimi” hakkında bir yazı yayımlandı.


Yazıda, 10.09.2020 tarih 31240 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre, AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen sayım tutanaklarında yer alan bilgilerin sistem vasıtasıyla tespit işleminin yapıldığı gün gönderileceği, sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgiler esas alınarak hazırlanacak günlük raporun, tespit işleminin yapıldığı günün sonuna kadar Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından elektronik ortamda sunulacağı, ancak zorunlu durumlar sebebiyle bu sürede sunulamayan günlük raporun, bu durumun belgelendirilmesi kaydıyla, en geç tespit işleminin yapıldığı günü takip eden günün sonuna kadar sunulmasına Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nce izin verilebileceği hükümlerine yer verildiği belirtildi.

Söz konusu Tebliğin yürürlükten kaldırdığı 6 No.1u YGM-Gümrük Genel Tebliğinin 17. Maddesinde de yeni ihdas edilen "günlük rapor” hariç aynı hükümlere yer verildiği anımsatıldı.


Yazıda devamla, bir antrepo beyannamesi kapsamındaki eşyanın antrepoya bir seferde alınamadığı veya antrepodan çıkartılacak eşyanın yine bir seferde çıkartılamadığı ve her iki halde de aynı beyanname konusu eşyaların giriş ve çıkış işlemlerinin işlemin başladığı günü takip eden günlerde de sürebildiği durumlar dikkate alınarak YGM Sisteminde

"2. 07.01.2017 tarihinden itibaren sayını tutanaklarının sisteme girişi zorunlu hale getirilmiştir Sayım tutanakları, ıslak imzalandığı tarihin bir sonraki gün saat 12:00 'ye kadar sisteme girilip onaylanmalıdır.

3. Sayım tutanakları ,

* Bakanlığımızın web ara yüzü kullanılarak gönderilecekse imzasız olarak,

* Firma yazılımları kullanılarak gönderilecekse 06.02.2017 tarihine kadar imzasız, o tarihten sonra imzalı olarak gönderilebilir.

Şeklinde bir uyarı notuna istinaden, gün içerisinde yapılan giriş ve çıkışlara ilişkin sayım tutanaklarının, ıslak imzalandığı tarihin bir sonraki gün saat 12:00'ye kadar sistem üzerinden gönderilebileceği yönünde bir bilgilendirme notuna yer verildiğinden, sayım tutanaklarının gönderimi; işlemin yapıldığı günü takip eden gün saat 12:00'ye kadar verilebildiği hatırlatıldı.

Söz konusu Bilgilendirme notunun YGM sisteminde hala duruyor olmasına karşın, mülga YGM Tebliğinde "günlük rapor” uygulaması olmadığından, bu uyarı notunda da doğal olarak "günlük rapor” ifadesine yer verilmediği ifade edildi.

Günümüzde birçok antrepoya Kömür, Gübre, Mısır, Buğday, borularla taşınan Sıvı Madde vb. eşya girişi yapıldığı ve bu işlemlerin 7/24 sürebildiği belirtildi. Bu tür dökme eşyanın günlük tutanaklarının; bilgisayarlı kantarlardan gece 24:00'de alınan kantar raporlarına istinaden yazılabilmekteyken; yeni tebliğ hükümleri gereğince söz konusu verinin alınıp; aynı anda tutanak tutup, söz konusu tutanağın da gün dönmeden rapora bağlanmasının imkansız olduğu bildirildi.


Ayrıca, 17. Maddenin (d) fıkrasında zorunlu durumlar sebebiyle antreponun bağlı bulunduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden izin alarak bir sonraki gün raporun sunulabileceğinin belirtildiği ancak, dökme eşya alan antrepolarda 7/24 çalışma usulünün sıklıkla uygulanması nedeniyle genellikle antrepolarla aynı şehirde olmayan hatta farklı il sınırlarında olan Bölge Müdürlüklerinden her seferinde izin almasının mümkün olmayacağı ifade edildi.

Bu itibarla, uygulamada yaşanan bu zorunlu haller de dikkate alınarak, YGM sisteminde "sayım tutanakları için ıslak imzalandığı tarihin bir sonraki gün saat 12:00'ye kadar sisteme girilmesi izninin” yeni YGM Tebliği ile ihdas edilen "günlük raporlarını” da kapsayacak şekilde bir düzenleme yapılmasının hem sistemin amacına uygun işlemesini sağlayacağı hem de tarafların mağduriyetinin önleyeceği ifade edildi.

Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler