Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetleri

Son Güncellenme Tarihi: 20.09.2016 |

Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetleri

Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetleri

Ekonomi Bakanlığından:

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2016/10)

MADDE 1 – 11/6/2010 tarihli ve 27608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)’in 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tanıtım Grubunca bir önceki yılda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Faaliyet Raporu ile söz konusu faaliyetlerin etkilerini inceleyen Etki Analizi Raporu, her yıl Nisan ayına kadar hazırlanıp Grup tarafından görüşüldükten sonra Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) sunulur. Birer örneği TİM’e de gönderilir. Bakanlıkça belirlenen dış ticaret politikalarına uyum sağlamadığı değerlendirilen veya Tanıtım Grubunca bir önceki yılda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Faaliyet Raporu ve söz konusu faaliyetlerin etkilerini inceleyen Etki Analizi Raporları ile Grubun faaliyet gösterdiği sektörlerde hedef pazarlara yönelik ihracatımıza olumlu katkı yapmadığı tespit edilen Grup, Bakanlıkça re’senfeshedilebilir. Fesih halinde 4 üncü maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde işlem tesis olunur.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri