Sentetik Mensucata İlişkin Önlemler İçin Teminat Alınacak

Son Güncellenme Tarihi: 26.06.2020 |

Sentetik Mensucata İlişkin Önlemler İçin Teminat Alınacak

Sentetik Mensucata İlişkin Önlemler İçin Teminat Alınacak

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ yer aldı.

Tebliğ ile İspanya Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan muhtelif gümrük tarife istatistik pozisyonlarında tanımlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ile 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonlarında tanımlı “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” isimli eşyalara yönelik olarak uygulanan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açıldı.

Soruşturmanın Bakanlık tarafından yapılan re’sen inceleme neticesinde açıldığı belirtildi.

Soruşturma konusu 54.07 GTP kapsamındaki eşya toplam ithalatının;
2017 yılında 357 milyon ABD Doları-69 bin ton;
2018 yılında 332 milyon ABD Doları-58 bin ton;
2019 yılında 393 milyon ABD Doları-68 bin ton;
2020 yılının ilk 4 ayında ise 179 milyon ABD Doları-32 bin ton

olarak gerçekleştiği bildirildi.


İtalya, İspanya ve Almanya’nın ihracat istatistiklerinin incelenmesi neticesinde bu ülkelerin Türkiye’ye 54.07 GTP kapsamı eşya ihracatında hızlı bir artış bulunduğu görülmüştür, denildi. Buna karşın Türkiye’ye ihracatta birim fiyatlar hızlı bir şekilde düşerek anılan ülkelerin genel ihracat birim fiyatlarına göre belirgin şekilde farklılaştığı belirtildi.

İtalya, İspanya ve Almanya’nın dampinge karşı önleme tabi ülkelerden olan ÇHC’den 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri kapsamı önemli miktarda ithalatı bulunduğu, 2017-2019 döneminde İtalya’nın ÇHC’den 16-17 bin ton, İspanya ve Almanya’nın ise 10-11 bin ton seviyelerinde ithalatının bulunduğu iletildi.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, İtalya, İspanya ve Almanya menşeli/çıkışlı 54.07 GTP altında kayıtlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’lerinde tanımlı “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2019/4) çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemlerle aynı şekil ve oranlarda teminata bağlanmasına karar verilmiştir, denildi.

Karar bugün itibariyle yürürlüğe giriyor.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler