Serbest Bölgelerde İhraç Amaçlı Yük Taşıma İşleri ve KDV İstisnası

Son Güncellenme Tarihi: 9.10.2019 |

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ÖTV Grup Müdürlüğü tarafından Serbest bölgelerde ihraç amaçlı yük taşıma işlerinde KDV istisnası hakkında bir yazı paylaşıldı.

Serbest Bölgelerde İhraç Amaçlı Yük Taşıma İşleri ve KDV İstisnası
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ÖTV Grup Müdürlüğü tarafından Serbest bölgelerde ihraç amaçlı yük taşıma işlerinde KDV istisnası hakkında bir yazı paylaşıldı.
  

Paylaşılan yazıda, yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan firmanız, … A.Ş.'nin alt firması olarak serbest bölgede faaliyette bulunan firmaların liman-serbest bölge ve serbest bölge-liman arasındaki taşıma işlerini gerçekleştirdiğini belirterek, söz konusu taşıma işleri nedeniyle … A.Ş.'ye düzenlenecek faturada KDV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Başkanlık görüşü talep edildiği ifade edildi.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;
- 17/4-ı maddesinde; serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işlerinin (6761 Sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle eklenen ibare; Yürürlük: 24.11.2016) katma değer vergisinden istisna olduğu,

- 30 uncu maddesinin (a) bendinde ise; vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği, Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (ı) bendi uyarınca katma değer vergisinden istisna edilen işlemler için bu hükmün 1/1/2019 tarihinden sonra ifa edilen hizmetler için uygulanmayacağı hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler ve Yük Taşıma
Ayrıca konu ile ilgili olarak 11 Seri No.lu Tebliğ ile değişik KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/F-4.9. Serbest Bölgelerde verilen Hizmetler ile Bu Bölgelere İlişkin Yük Taşıma İşleri" başlıklı bölümünde;
"3065 sayılı Kanunun (17/4-ı) maddesine göre, serbest bölgede ifa edilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri girmektedir. İhraç amaçlı yük taşıma işleri dışında, yurt içinden serbest bölgeye verilen hizmetler ile serbest bölgeden yurtiçine yönelik olarak verilen hizmetler KDV'ye tabi.

Buna göre, serbest bölgeden bir limana veya bir gümrük çıkış kapısına ihraç malının taşınması işi KDV'den istisnadır. Serbest bölgede üretilecek mamulün üretiminde kullanılacak malların yurtiçinden serbest bölgeye, serbest bölgeden bir başka serbest bölgeye taşınması da istisna kapsamında değerlendirilecek. Diğer taraftan serbest bölgeden yurtiçine yapılacak taşıma işleri ihraç amaçlı yük taşıma işi kapsamında değerlendirilmeyeceğinden KDV'ye tabi olacak.

Konu hakkında iletilen yazıya ulaşmak için tıklayınız.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri