Son 3 Yılın Karşılaştırmalı Damga Vergisi Oranları Tablosu

Son Güncellenme Tarihi: 29.12.2017 |

Son 3 Yılın Karşılaştırmalı Damga Vergisi Oranları Tablosu

Son 3 Yılın Karşılaştırmalı Damga Vergisi Oranları Tablosu
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesine dair 62 seri no.lu Tebliğ 29/12/2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Maliye Bakanlığınca 2017 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiş olup, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 61 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterildi.

488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2018 tarihinden itibaren 2.135.949,30 Türk Lirası oldu.

Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerinde Sıklıkla Kullanılan Bazı Belgelere ait son 3 yılın Karşılaştırmalı Damga Vergi oranları aşağıdaki tabloda gösterildi.

Gümrük idarelerine verilen beyannameler

60,50 TL

68,60 TL

78,50-TL

 

Belli parayı ihtiva eden Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

(Binde 9,48)

 

Binde 9,48

           

Konşimentolar

(9,80 TL)

(10,50 TL)

 

12,00-TL

 

 

Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (EUR 1;EUR-MED,Fatura Beyanı v.b.g)

 

(16,60 TL)

(17,80 TL)

 

20,30-TL

 

 Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(7,30 TL)

(7,80 TL)

 

8,90-TL


Bahse konu mevzuat metni için TIKLAYINIZ.

 

Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler