Suriye Plakalı Taşıtlar Hak Sahibi Bilgisi Farklılığı, Kayıtların Düzeltilmesi

Son Güncellenme Tarihi: 7.02.2017 |

Suriye Plakalı Taşıtlar Hak Sahibi Bilgisi Farklılığı, Kayıtların Düzeltilmesi

Suriye Plakalı Taşıtlar Hak Sahibi Bilgisi Farklılığı, Kayıtların Düzeltilmesi

Suriye Plakalı Taşıtlar Hak Sahibi Bilgisi Farklılığı, Kayıtların Düzeltilmesi hakkında  Gümrükler Genel Müdürlüğü Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesi bir yazı yayınladı. Yayınlanan metin şöyle; 

                     T.C.

             GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

        Gümrükler Genel Müdürlüğü-Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesi

Sayı     :72093537-225.99

Konu   :Suriye Plakalı Taşıtlar-Hak Sahibi

Bilgisi Farklılığı-Kayıtların

Düzeltilmesi

 25.01.2017 / 22102867

DAĞITIM YERLERİNE

 İlgi:     a) 29.09.2016 tarihli, 19025254 sayılı yazımız.

b) 13.10.2016 tarihli, 19384612 sayılı yazımız.

c) 14.12.2016 tarihli, 20993147 sayılı yazımız.

İlgi yazılar konusu Suriye vatandaşlarına ait taşıtlar ile ilgili olarak Bakanlığımız 1 No.lu Taşıt Takip Programında yer alan bilgiler ile İçişleri Bakanlığınca Bakanlığımıza iletilen ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 51/A maddesi kapsamında trafik tescil kuruluşunca geçici trafik belgesi ve tescil plakası düzenlenen taşıtlara ilişkin bilgilerin karşılaştırılması sonucunda hak sahibi bilgilerinin uyumsuz olduğu tespit edilen 4.739 taşıt ile ilgili bilgiler, 11.08.2016 tarihli, 17776828 sayılı yazımız ile anılan Bakanlığa iletilmiş, söz konusu taşıtların şase, Suriye makamlarınca verilmiş sahiplik belgesi ile diğer belgelerinin gerekiyorsa kriminal inceleme yaptırılmak suretiyle incelenmesi istenilmiştir.

Anılan Bakanlıktan alınan 21.12.2016 tarihli, 188985 sayılı yazıda, ruhsatların kriminal incelemesinin Suriye Arap Cumhuriyeti yetkili makamlarınca düzenlenen araç tescil belgelerinin orijinal örneklerinin laboratuvar arşivinde ve dijital arşivlerde mevcut olmaması sebebiyle yürütülmesinin mümkün olmadığı hususuna yer verilmiştir.

Söz konusu taşıtlar ile ilgili olarak anılan Bakanlığa muhatap 19.01.2017 tarihli, 21900149 sayılı yazımızda, Bakanlığımız kayıtlarında yer alan hak sahibi bilgisi ile İçişleri Bakanlığının kayıtlarında hak sahibi bilgisi farklı olan taşıtlar ile ilgili olarak Bakanlığımız kayıtlarında gerekli düzeltmelerin yapılabilmesini teminen trafik kuruluşlarınca taşıtlara ilişkin düzeltmeye esas bilgilerin en yakın Gümrük Müdürlüğüne bildirilmesinin uygun olacağı, kaydı kapatılan söz konusu taşıtlara geçici trafik belgesi düzenlenerek hak sahibine teslim edilmesinde bir sakınca bulunmadığı hususları belirtilmiş, anılan Bakanlıktan alınan ve bir örneği ekte yer alan 20.01.2017 tarihli, 149/21635 sayılı yazıda, ilgi yazılar konusu hak sahibi bilgisi farklılığı olan taşıtlara ilişkin yapılacak işlemler açıklanmıştır.

Bu çerçevede, ilgi yazılar konusu hak sahibi bilgisi farklı olan Suriye plakalı taşıtlar ile ilgili olarak; trafik kuruluşlarınca düzeltmeye esas olacak hak sahibi bilgisinin en yakın Gümrük Müdürlüğüne bildirilmesini müteakip Gümrük Müdürlüğünce 1 No.lu Taşıt Takip Programında söz konusu taşıta ilişkin mevcut kaydın kapatılarak trafik kuruluşunca bildirilen hak sahibi bilgisi doğrultusunda yeni kaydın oluşturulması ve buna ilişkin açıklamanın ilgili alana yazılması gerekmektedir.

Ayrıca, ilgi yazılarımız konusu hak sahibi bilgisi farklılığı olan taşıtlara ilişkin bilgilerin yer aldığı liste muhteviyatı taşıtların dışında Bakanlığımız 1 No.lu Taşıt Takip Programında yer alan hak sahibi bilgisi ile trafik kuruluşunca geçici trafik belgesinde yer alan hak sahibi bilgisi farklı olduğu tespit edilen taşıtlara ilişkin bilgilerin tespiti yapan Gümrük Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki İl Emniyet Müdürlüğüne iletilmesi ve Bakanlığımız 1 No.lu Taşıt Takip Programında yapılacak düzeltmeye esas olacak hak sahibi bilgisinin bildirilmesinin istenilmesi ve trafik kuruluşundan gelecek bilgi doğrultusunda 1 No.lu Taşıt Takip Programında yukarıda belirtilen çerçevede mevcut kaydın kapatılarak yeni kayıt oluşturulması ve gerekli açıklamanın ilgili alana yazılması yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 Ek:

-1 Adet Yazı.

 Dağıtım:

-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri