Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

Son Güncellenme Tarihi: 22.06.2016 |

Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

2011/1 sayılı Genelge'de 14/06/2016 tarihinde yapılan değişiklik ile;

"23/02/2013 tarihli ve 28568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ'in Ek-2'sinde yer alan ürünler hariç olmak üzere, 1701.99.10.00.11 GTİP'li kristal şeker ithalatı yapılır.” 

"GEÇİCİ MADDE 7- İşbu Genelge ‘nin 7'nci maddesinin "14 ) Şeker'' matlaplı bölümündeki hükümler, firma talebine istinaden, bu maddenin yürürlüğe girdiği  tarihten önce düzenlenmiş (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideler tahsil edilmeyen belgeler dahil) şeker ithalatını öngören Dahilde İşleme İzin Belgeleri içinde uygulanır.''

Öte yandan, tarım ürünlerinde DİR uygulamalarına dair 14/06/2016 tarihli değişiklik uyarınca; 2006/12 sayılı DİR Tebliği'nin 9'uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, statülerine bakılmaksızın tüm ihracatçı firmalar için şeker ithalatında aasgari %50 oranında teminat uygulanacak olup, 14/06/2016 tarihinden önce düzenlenmiş ve taahhüt hesabı kapatılmamış DİİB'ler kapsamında ise, firma talebine istinaden ihracata ilişkin özel şartın kaldırılması halinde, söz konusu teminat uygulamasına gidilecektir.” denilmektedir.

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri