TCMB İhracat Genelgesi’ne İlave Yapıldı

Son Güncellenme Tarihi: 5.07.2021 |

TCMB İhracat Genelgesi’nin “İndirim ve Mahsup İşlemleri” Başlıklı 21’nci Maddesi 4’üncü Fıkrasına ilave yapıldı.

TCMB İhracat Genelgesi’ne İlave Yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının 30.06.2021 tarihli ve 392745 sayılı yazısı üzerine TCMB İhracat Genelgesi’nin “İndirim ve Mahsup İşlemleri” Başlıklı 21’ni Maddesi 4’ünü Fıkrasına, Merkez Bankası tarafından 01.07.2021 tarihinde ekleme yapıldı. Söz konusu Genelgenin 21/4. Maddesine ilave yapıldı.

Maddenin Değişiklikten Önceki Hali
“(4) İthalat bedellerinin ihracat bedelinden mahsup işleminde kullanılabilmesi için ithalat konusu malların serbest dolaşıma giriş tarihi ile ihraç konusu malların fiili ihraç tarihi arasında azami 180 gün olması gerekir.”

Maddenin Değişiklikten Sonraki Hali
“(4) İthalat bedellerinin ihracat bedelinden mahsup işleminde kullanılabilmesi için ithalat konusu malların serbest dolaşıma giriş tarihi ile ihraç konusu malların fiili ihraç tarihi arasında azami 180 gün olması gerekir. Ancak, bu maddenin yedinci fıkrasında belirtilen Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek bir ürün için ihracat öncesi yapılan ithalatta, ithal edilen malların serbest dolaşıma giriş tarihi ile ihraç konusu malların fiili ihraç tarihi arasında 180 günden fazla süre bulunması halinde dahilde işlem izni için (Dahilde İşleme İzin Belgesi, Dahilde İşleme İzni) Ticaret Bakanlığınca verilen sürenin (söz konusu sürenin ilgili mevzuat hükümlerince uzatılması halinde verilen ek süre de dahil olacak şekilde) mahsup işlemlerinin yapılmasında ihraç ve ithal arasındaki azami süre olarak dikkate alınması mümkündür.”

Yapılan değişiklikle:
Dahilde İşleme Rejimi kapsamında mahsup işleminin süresi, (ihracat ile ithalat arasındaki azami süre) 180-gün ile sınırlı kalmayıp, Ticaret Bakanlığınca verilen ek süreleri de içerecek şekilde belirlendi.

Haber: Haki DEMİRTAŞ
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

İlgili genelge için tıklayınız.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer İhracat Haberleri