Teminat Mektuplarının Elektronik Ortamda Hazırlanması

Son Güncellenme Tarihi: 13.05.2019 |

Teminat Mektuplarının Elektronik Ortamda Hazırlanmasıyla İlgili Süreçlere dair tebliğ paylaşıldı.

Teminat Mektuplarının Elektronik Ortamda Hazırlanması
Teminat Mektuplarının Elektronik Ortamda Hazırlanmasıyla İlgili Süreçlere dair tebliğ paylaşıldı. 


Kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatına göre düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi işlemlerini kapsayan Muhasebat Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliğ (Sıra No: 63) (E-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi) 11.05.2019 tarihli ve 30771 sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Düzenlemeler Nasıl Olacak
 Söz konusu tebliğ ile:
1. Tebliğde geçen tanım ve kısaltmaların neler olduğu,
2. e-Teminat Mektubunun, kağıt ortamında düzenlenen teminat mektubu ile aynı hukuki niteliği haiz olduğu,
3. e-teminat mektubunun hazırlanmasıyla ilgili uyulması gereken format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin diğer hususların http://www.sbr.gov.tr internet adresinden duyurulacağı,
4. e-Teminat Mektubunun düzenlenmesi, doğrulanması ve iletilmesi işlemlerinin nasıl olması gerektiği,
5. e-Teminat Mektubunun muhafaza işlemlerinin nasıl yapılacağı,
6. e-Teminat Mektubunun iadesi, tazmini ve vade uzatım işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği,
7. e-Teminat Mektubuna ilişkin uygulama, kullanıcı rol ve yetkileri ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak teknik ve uygulama kılavuzlarında belirtileceği,
8. Bilişim sistemlerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle e-Teminat Mektubunun oluşturulamaması, doğrulanamaması ve iletilememesi durumu, tarafların ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarına engel teşkil etmeyeceği. Bu durumda, teminat mektubunun kağıt ortamında oluşturulması gerektiği,
9. Tebliğ hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceğine dair hususlar açıklandı. 


İlgili yazı için tıklayınız.

Haki Demirtaş 
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri