Tıbbi Sülük İhracat Kotası

Son Güncellenme Tarihi: 14.01.2020 |

Tarım ve Orman Bakanlığından Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2020 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (2019/66) yayınlandı.

Tıbbi Sülük İhracat Kotası
Tarım ve Orman Bakanlığından Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2020 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (2019/66) yayınlandı.


Tıbbi sülük ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde Genel Müdürlüğe ihracat kotası için başvuruda bulunmaları gerekiyor. Son başvuru tarihinin tatil gününe rastlaması durumunda, tatil gününü izleyen ilk çalışma gününün mesai bitimine kadar başvuru yapılabiliyor. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmiyor. Postadaki gecikmelerden kaynaklanan problemler dikkate alınmayacak.


İhracat kotası başvurusunda bulunacaklardan şu belgeler isteniyor;

a) Ek-1’de yer alan Tıbbi Sülük İhracat Kotası Talep Dilekçesi.
b) Su ürünleri ile ilgili ihracatçı birliklerine kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Bir önceki yılda gerçekleştirilen tıbbi sülük ihracat miktarını gösteren gümrük onaylı belgelerin sureti. (Kota için ilk defa müracaat edenlerden istenmez.)

İhracat Kotasının Firmalara Dağıtımında Esas Alınacak Kriter TablosuSöz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler