TPS Yazısı Sunulmadan Altın İthalatına İzin Verilebilir

Son Güncellenme Tarihi: 1.11.2021 |

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü-İthalat ve Menşe Dairesi, “Üretim Girdisi Olarak 7108.13.10.00.00 GTİP’inden İthal Edilen Altın” hakkında bir yazı yayımladı.

TPS Yazısı Sunulmadan Altın İthalatına İzin Verilebilir

Yazıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla, protez diş imalatında kullanılan 7108.13.10.00.00 GTİP'inde yer alan eşyanın Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'ın 7 nci maddesi uyarınca "Borsa Üyelik Yazısı" ibraz edilmeden ithal edilmesine ilişkin talebin değerlendirildiği belirtildi. 7108.13.10.00.00 GTİP'inde yer alan eşyanın Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları dışındaki, imalat ile ilişkisini (girdi olarak kullanıldığını) tevsik edebilen firmalar tarafından ithal edilmesinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görüldüğü ifade edilerek üretim girdisi amacıyla ithal edilen bahse konu ürünün sadece üretim girdisi olarak kullanılması ve iç piyasaya verilmesinin engellenmesine yönelik gümrük ve ithalat mevzuatı kapsamında Ticaret Bakanlığınca gerekli tedbirlerin alınmasının uygun olacağının düşünüldüğü belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü çerçevesinde, 7108.13.10.00.00 GTİP'inde sınıflandırılan altının serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 2' nci maddesine istinaden ithalatçı firma adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesinin ve altının hammadde veya girdi olarak kullanıldığını gösterir kapasite raporunun beyannameye eklenmesi ve beyana ilişkin mevzuatın öngördüğü diğer hususlarda bir aykırılık görülmemesi halinde, BİLGE Sistemi üzerinden TPS-Bİ-0895-Üyelik Yazısı (işlenmemiş standart dışı altın ve gümüş) sunulmadan ithalatına izin verilmesine ilişkin gümrük müdürlüklerinin talimatlandırılması gerektiği ifade edildi.

İlgili yazı için tıklayınız.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer İhracat Haberleri