Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Son Güncellenme Tarihi: 13.04.2020 |

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


COVID-19 salgınına karşı mücadelede alınan tedbirlerin tüketici hakem heyetlerinin faaliyet alanı kapsamında hak kayıplarına yol açmasının önlenmesi amacıyla, 31095 sayılı ve 10/4/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’ne geçici bir madde eklenerek Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Bu itibarla; tüketici hakem heyetleri tarafından ilgili kişilerden istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen süreler, bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için verilen süreler ve tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler 13 Mart 2020 ile 30 Nisan 2020 tarihleri arası dönem için durduruldu. Yönetmelik maddesinde belirtilen tarihlerin ilk ve son günleri de durdurma müddetine dahil edildi. Ayrıca, tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması da 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelendi.

Tüketici hakem heyetlerine istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen sürelerin bitimine durma süresinin başladığı tarih itibariyle on beş gün ve daha az kalmış ise, söz konusu süreler 1 Mayıs 2020 tarihinden başlamak üzere on beş gün uzamış sayıldı.

Yaşadıkları tüketici uyuşmazlıklarının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyenler, başvurularını elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla ilgili tüketici hakem heyetlerine iletmeye devam edebilecek.

Tüketici hakem heyetlerinin başvuru tarihinden itibaren altı ay ve ilgili mevzuatta öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde on iki ay içerisinde başvuruları karara bağlama yükümlülüğü devam ediyor.


Salgın hastalığın yayılması riskinin devam etmesi halinde veya bu riskin ortadan kalkması durumunda Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuatta değişiklikler yaparak gereken tedbirleri alacağı ifade edildi.

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Dış Ticaret Haberleri