Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün 2016/2 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair 2016/4 Sayılı Genelgesi

Son Güncellenme Tarihi: 31.12.2016 |

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün 2016/2 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair 2016/4 Sayılı Genelgesi

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün 2016/2 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair 2016/4 Sayılı Genelgesi

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

2016/2 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 

29.12.2016 / 21403688 DAĞITIM YERLERİNE

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2016/25 ) kapsamında bulunan tüketici ürünlerinin ithalatında; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden yapılacak uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 2/5/2016 tarihli ve 2016/2 sayılı Genelgenin "Kapsam Dışı" başlıklı dördüncü maddesinde değişiklik yapan 29/12/2016 tarihli ve 2016/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır.

Ramazan ERSOY
Genel Müdür

Ek: Genelge (1 Sayfa)

Dağıtım: Merkez ve Taşra Teşkilatı

 

2016/2 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

İlgi: 02.05.2016 tarihli ve 2016/2 sayılı Genelge

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/25) kapsamında bulunan tüketici ürünlerinin ithalatında; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden yapılacak uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 2/5/2016 tarihli ve 2016/2 sayılı Genelgenin “Kapsam Dışı” başlıklı dördüncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, 13/6/2016 tarihli ve 2016/3 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

(1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.

(2) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatı, gümrük beyannamesinde başvuru konusu eşyanın kapsam dışı olduğu beyan edilerek yapılır.

(3) Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, GTB-İRİS’e başvuru yapılır.

Cenap AŞCI
Müsteşar

Dağıtım: Merkez ve taşra teşkilatı

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri