Tunus'un Ülkemize Karşı Gümrük Vergisi Uygulaması ile ilgili Yeni Duyurusu

Son Güncellenme Tarihi: 16.01.2018 |

Tunus'un Ülkemize Karşı Gümrük Vergisi Uygulaması ile ilgili Yeni Duyurusu

Tunus'un Ülkemize Karşı Gümrük Vergisi Uygulaması ile ilgili Yeni Duyurusu
Tunus Ticaret Bakanlığından Tunus Ticaret Müşavirliğimize iletilen yazıya atfen, "2018 yılı Bütçe Kanunu" çerçevesinde Tunus'un 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ülkemize karşı uygulayacağı gümrük vergileri bildirilmekte olup, söz konusu Bütçe Kanununun Arapça metni ve gayrı resmî tercümesi ekte yer almakta.

Buna göre özetle;
- MFN hadlerinin yüzde 20'den yüzde 30'a çıkartıldığı (Kanunun 35. maddesi, metnin 24. sayfası) ancak, istisnai olarak aşağıda belirtilen 2 listenin bulunduğu ifade edilmekte.

1. 03.03-87.06 arası bazı ürünlerde MFN oranları yüzde 30 veya yüzde 36 olarak uygulanacak. (metnin 47.-49. sayfalarda yer alan liste).
2. Evvelce MFN oranı "0" olan 25.24-96.20 arası bazı ürünler için MFN oranı yüzde15 olarak uygulanacak. (metnin 50. sayfasından son sayfasına kadar).

Bunlara ilaveten, söz konusu Bütçe Kanunu'nun 36. maddesi çerçevesinde, Tunus'un Türkiye- Tunus Serbest Ticaret Anlaşmasının 17'nci maddesine istinaden ülkemiz menşeli bir grup üründe sağladığı tavizleri geçici süreyle askıya aldığı belirtilmekte olup, bu çerçevede, Türkiye menşeli ithalatın yüzde 11,7'sine tekabül edecek şekilde STA'nın 2 sayılı Liste'sinde yer alan 12 adet fasılda (33, 34, 40, 48, 61, 62, 63, 64, 72, 76, 84, 85) 2018-2019 yılları için MFN hadlerinin yüzde 90'ı oranında gümrük vergisi uygulanacağı ve hesaplanacak verginin müteakiben yıllık olarak 1/3 oranında azaltılarak 2022 itibariyle sıfıra indirileceği bildirilmekte. Ayrıca, MFN bazlı artış nedeniyle Türkiye'ye uygulanacak gümrük vergilerinin yüzde 20 seviyesinin üzerine çıkması durumunda ise STA'da yer alan indirime esas temel oranlar aşılamayacağından azami yüzde 20 gümrük vergisinin uygulanacağı belirtilmekte.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

EKLER:
1. Arapça Liste (91 Sayfa)
2. Gayrı Resmi Türkçe Tercümesi (80 Sayfa)

Tunus Gümrük Vergileri ile ilgili bir önceki haberimiz.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler