7055 Sayılı Kurul Kararının 8 inci Maddesi Gereğince Tütün Ürünleri Üreticisi ve İthalatçısı Firmalar Tarafından Verilecek Taahhütname Örneği

Son Güncellenme Tarihi: 22.06.2016 |

7055 Sayılı Kurul Kararının 8 inci Maddesi Gereğince Tütün Ürünleri Üreticisi ve İthalatçısı Firmalar Tarafından Verilecek Taahhütname Örneği

7055 Sayılı Kurul Kararının 8 inci Maddesi Gereğince Tütün Ürünleri Üreticisi ve İthalatçısı Firmalar Tarafından Verilecek Taahhütname Örneği

7055 Sayılı Kurul Kararının 8 inci Maddesi Gereğince Tütün Ürünleri Üreticisi ve İthalatçısı Firmalar Tarafından Verilecek Taahhütname Örneği

Pazartesi, Haziran 06, 2016

19/04/2016 Tarihli ve 29689 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 30/03/2016 Tarihli ve 10936 Sayılı “12/11/2012 Tarihli ve 7055 Sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı” ile Değişik 7055 Sayılı Kurul Kararının 8 inci Maddesi Gereğince Tütün Ürünleri Üretici ve İthalatçı Firmaları Tarafından Verilecek Taahhütname Örneği

19/04/2016 Tarihli ve 29689 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 30/03/2016 Tarihli ve 10936 Sayılı “12/11/2012 Tarihli ve 7055 Sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı” ile Değişik 7055 Sayılı Kurul Kararının 8 inci Maddesi Gereğince Tütün Ürünleri Üretici ve İthalatçı Firmaları Tarafından verilecek taahhütname örneği aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

                                                                                                                Suat EVCİMEN

                                                                                                                         Başkan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNA 

TAAHHÜTNAME 

………. tarihli ve ….... sayılı yazı ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna yaptığımız ……..……………… konulu başvurumuzun;

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin onbeşinci fıkrası ile 19/04/2016 tarihli ve 29689 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30/03/2016 tarihli ve 10936 sayılı “12/11/2012 Tarihli ve 7055 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı” ile değişik 7055 Sayılı Kurul Kararında belirtilen hususlara uygun olduğunu, aksi halde verilen belgenin geçersiz sayılacağını,

Beyan, kabul ve taahhüt ederiz. …/…/…

                                                            Gerçek veya Tüzel Kişiliğin Adı/Unvanı 

  

                                                            Yetkili 

                                                             Adı Soyadı 

                                                             İmza

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri