Üreticiye Lisanslı Depo Kira ve Nakliye Desteği

Son Güncellenme Tarihi: 20.01.2018 |

Üreticiye Lisanslı Depo Kira ve Nakliye Desteği

Üreticiye Lisanslı Depo Kira ve Nakliye Desteği
Üreticiler ile üretici örgütleri tarafından lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünler için altı ay süreyle ilave kira desteği, ton başına 25 TL nakliye desteği ve yaptırılacak analizler için parti başına 25 TL analiz ücreti desteği verilecek.

Bakanlar Kurulu’nun Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ı, 20 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlave kira desteği
Söz konusu karara eklenen yeni madde uyarınca üretici ve üretici örgütlerine ilave kira desteği, nakliye desteği ile analiz ücreti desteği verilecek.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler ile Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş ve kuruluşuna Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına izin verilen üretici örgütlerinin, ÇKS’ye kayıtlı üreticilerden aldıkları ürünlerini muhafaza eden 5300 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren lisanslı depo işletmelerine, Karar’da belirlenen üst limitleri geçmemek üzere, en fazla altı ay süre ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak kira ücretlerinin tamamını karşılayacak şekilde ilave kira desteği verilecek.

İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerine lisanslı depolarda muhafaza etmeleri durumunda, belgelendirmeleri şartıyla, depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 TL’yi geçmemek üzere nakliye desteği verilecek.

İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza etmeleri halinde, depolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılara yapılacak analizler için parti başına 25 TL’yi geçmemek üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesine göre analiz ücreti desteği verilecek.

Destekler haczedilemeyecek
Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılamayacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgi ve belgeyi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, lisanslı depo işletmeleri, Elektronik Kayıt Kuruluşu, yetkili sınıflandırıcılar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilecek.

1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren karar hükümlerini, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütecek.

Kaynak: https://www.gidahatti.com/ureticiye-lisansli-depo-kira-ve-nakliye-destegi-93829/
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler