Ürün Güvenliği Denetimi Kapsamında Alınan ÇKP Cezaları

Son Güncellenme Tarihi: 4.02.2020 |

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından Ticaret Bakanlığı’na muhatap bir yazı yazıldı. Yazıya Gümrükler Genel Müdürlüğü İthalat ve menşe Dairesi tarafından cevap verildi.

Ürün Güvenliği Denetimi Kapsamında Alınan ÇKP Cezaları
İGMD tarafından yazılan yazıda, ilgili mevzuat uyarında atıklara çevre katkı payı tahsilatı yapılmakta olduğu belirtilerek, gümrük idareleri tarafından atık ithalatına konu işlemlerde, çevre katkı payı tahsilatında ek listelerde parantez içinde belirtilen özel durumlar, açıklamalar dikkate alınmadan yada parantez içinde belirtilen açıklamalar yeterli görülmeyerek hatalı tahsilatların yapıldığı konusuna yer verildi. Bu uygulamanın işlemleri olumsuz etkilediği belirtildi.


İGMD yazısında bir örneğe yer verildi. “Örnek 6310.9000.00.19 için 2019/3 sayılı tebliğ Ek-1 listesinde; 6310.90.00.00.19 karşılığında diğerleri (Tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş nihai ürün şeklinde olmayan) şeklinde bir açıklama bulunmaktadır. Bu açıklama doğrultusunda Tüketiciden toplanmış bir ürün olup, dahilde işleme kapsamında işlenip ihraç edilen ürünlerin atığı ise bu şeklinde olan atıklardan ÇKP vergisi alınmamasının gerektiği düşünülmektedir” denildi.

Gümrükler Genel Müdürlüğü ithalat ve Menşe Dairesi tarafında söz konusu yazıya gönderilen cevap yazısında şu ifadelere yer verildi. “Söz konusu Tebliğin İthalatı Uygunluk Denetimine Tabi Alıklar başlıklı Ek-l listesinde belirtilen 6310.10.00.00.00 Tasnife tabi tutulmuş olanlar (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayan), 6310 90, 00.00. II Terzihanelerde ve hazır giyim atölyelerinde oluşan. kırpıntılar (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayan), 6310.90.00.00.19 Diğerleri (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayan) G.T.Î.P numaralı alıkların, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler tarafından ithal edilmekte ve anılan Tebliğin 8'incı maddesinin 3. Fıkrası gereğince Dahilde işleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-l, Ek-2/A ve Ek-2/B'deki listelerde yer alması halinde, söz konusu atıkların ithalatında çevre katkı payı ödenmesi gerekmektedir. Ancak tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmemiş tekstil ürünleri söz konusu Tebliğin Ek-2/A Listesinde "20 01 II-Tekstil Ürünleri" koduyla yer almakta olup, ithal edilmesi yasaklanmıştır.” 


Ayrıca, nihai ürün olarak değerlendirilen re-cycled iplik ve re-cycled elyaflar, mamul ya da yarı mamul olması sebebiyle (2019/3) sayılı Tebliğin kapsamında ver almamakta olup, bu ürünlerin ithalat işlemleri Gümrük Mevzuatı hükümleri uyarınca gerçekleştirilir,
denildi.

Ürün Güvenliği Denetimi 2019/3 Tebliğ Kapsamında Alınan Çevre Katkı Payı Cezası yazısı için tıklayınız.

Ürün Güvenliği denetimi cevap yazısı için tıklayınız.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri