Varış Öncesi Gümrük İşlemleri

Son Güncellenme Tarihi: 14.02.2020 |

Ticaret Bakanlığı Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine ilişkin bir duyuru yayımladı. Duyuruda Varış Öncesi Gümrük İşlemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.Duyuru ekinde uygulamasından yararlanacak eşya listesi ve Uygulama Kılavuzu da yer aldı.

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri
Ticaret Bakanlığı Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine ilişkin bir duyuru yayımladı. Duyuruda Varış Öncesi Gümrük İşlemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Duyuru ekinde Varış Öncesi Gümrük İşlemleri uygulamasında yararlanacak eşya listesi ve Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Uygulama Kılavuzu da yer aldı.

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ ,Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1) olarak, 23.04.2019 tarihinde yürürlüğe konulmak üzere 23 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.


Varış Öncesi Gümrük İşlemleri uygulaması serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın gümrük işlemlerine eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine yönelik işlemlere ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

Uygulama ile gümrük beyannamesi verme sürecinin öne çekilmesi, gümrük idaresinden kaynaklı beklemelerin önüne geçilmesi, gümrük işlem süreçlerinin hızlandırılması, ihracatçıların hammadde ve ara malı ithalatındaki dış ticaret süreçlerinden doğan zaman kayıplarının telafi edilmesi, tahmil, ardiye, terminal, demuraj giderleri ve buna benzer diğer doğabilecek diğer maliyetlerin azaltılması ve bu sayede üretimin ve ihracatın desteklenmesi hedefleniyor.

Uygulamadan Kimler Faydalanabiliyor

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri uygulamasından Tebliğ ile belirlenmiş şartları taşınması durumunda herkes faydalana biliyor. Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Uygulamasından Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sahibi firmalar herhangi bir başvuru yapmadan koşulsuz faydalanabiliyor.

Başvuru Nereye Yapılıyor

Başvuruların, başvuru sahibinin ticaret sicili kaydının bağlı bulunduğu ilde en yakın Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılması gerekiyor.

Varış Önce Gümrük İşlemleri Uygulaması Nasıl İşliyor

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden faydalanmak isteyen firmaların, başvuru formu ve diğer belgelerle birlikte Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliği kapsamında kolaylaştırmadan yararlanabilmek için ithal eşyasının Genel Müdürlükçe belirlenen ve Bakanlık internet sitesinde duyurulan eşyadan olması gerekiyor.


Uygulamadan eşyanın denizyolu konteyner taşımacılığı ile gelmesi şartı bulunuyor. Konteynerde uygulamadan faydalanamayan bir başka eşyanın bulunmaması gerekiyor. Ayrıca konteynerde başka alıcıya ait eşyalarında yer almaması gerekiyor. Parsiyel yükler uygulamadan faydalanamıyor.

Uygulama, yalnızca Konteyner Liman Takip Sisteminin uygulandığı gümrük idarelerinde geçerli. Uygulama kapsamında ithalata ilişkin gümrük beyannamesi verilebilmesi için tescil edilmiş statüde bir özet beyanın bulunması gerekiyor. Özet beyanın ambar onayının yapılmasına gerek duyulmuyor. (taşıma senedi “ambar harici” seçilmeli).

Alıcı adı, vergi no, tarife pozisyonu, kap-ağırlık ve konteyner no gibi gümrük beyannamesinde yer alan bilgilerin ile özet beyanda yer alan bilgilerin birbirleri ile uyumlu olması gerekiyor.

Gümrük beyannamesinin tescil edilmesinin ardından, sarı hat kriterine göre eşyanın muayenesi yapılıyor.

Yeşil veya sarı hatta işlem gören gümrük beyannamesinin belge kontrolünün yapılabilmesi için eşyaya ilişkin beyanname ekinde yer alması gereken TPS/TAREKS no, fatura, emsal tahlil raporu vb gibi belgelerin hazır olması gerekiyor.

Yanı sıra ithali izin veya uygunluk belgesine tabi eşyaya ilişkin yetkili kurumlarca yapılacak kontrollerin gümrük beyannamesinin tescil işlemi öncesinde yapılması durumunda, mevcut evraklar üzerinden izinlerin alınabilmesi durumunda Varış Öncesi Gümrük İşlemleri uygulamasından faydalanılabiliyor. Evraklar üzerinden işlemlerin tamamlanamaması eşyanın fiziki kontrole ve muayeneye tabi tutulması gereken durumlarda eşyanın gümrük işlemleri uygulamadan faydalanılamıyor.

Gümrük beyannamesinin tescil edilmesinin ardından, kırmızı hat kriterine göre muayene ataması yapılan eşyanın işlemleri ise varış öncesi gümrükleme izni kapsamı dılına çıkıyor.

Laboratuvar tahliline tabi tutulması (laboratuvara gönderilmesi) gereken eşya Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliği kapsamından faydalanamıyor.

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Eşya Listesi için Tıklayınız 
Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Kılavuzu İçin Tıklayınız
Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliği İçin Tıklayınız
Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Genelge İçin Tıklayınız


Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler