Vergi Usul Kanunu genel Tebliği yayımlandı

Son Güncellenme Tarihi: 20.02.2020 |

20 Şubat 2020 Tarihli ve 31045 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 517 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Vergi Usul Kanunu genel Tebliği yayımlandı

20 Şubat 2020 Tarihli ve 31045 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 517 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;


Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçmeleri hâlinde, İdarece de ihtilaflar sürdürülmeyecek, verilen yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezalar indirimli olarak tahakkuk edecek. Bu şekilde tahakkuk eden vergilerin ve/veya cezaların vergiye ilişkin gecikme faiziyle süresinde ödenmesi hâlinde ayrıca indirim uygulanacak.


Bu Tebliğ ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 379 uncu maddeye ilişkin açıklamalar yer almakta ve uygulamaya yönelik usul ve esaslar belirleniyor.

Kaynak: Haki DEMİRTAŞ
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler