Vergilendirilmeyen Damga Vergisinin Gümrük Cezası Hakkında

Son Güncellenme Tarihi: 2.11.2016 |

Vergilendirilmeyen Damga Vergisinin Gümrük Cezası Hakkında

Vergilendirilmeyen Damga Vergisinin Gümrük Cezası Hakkında

Hakan Uçak'ın Vergilendirilmeyen Damga Vergisinin Gümrük Cezası hakkında şöyle; 

​İthalat yapan şirketler, eşyanın teknik nitelikleri, menşei ve kıymeti gibi çeşitli parametreler dahilinde birden çok vergi öderler. İthalat vergilerinin sayıca fazla olması ve vergilendirmenin teknik mevzuat dahilinde belirlenmesi nedeniyle şirketlerin bu vergi matrahlarını doğru beyan etmeleri önem arz ediyor. Zira ithalde tahsil edilen vergilere ilişkin noksanlıklarda yüksek miktarlarda cezalar düzenleniyor.

Gümrük denetimlerinde en fazla eleştirilen konu ise ithalde tahsil edilen katma değer vergisi matrahıyla ilgili...

Konuyu açıklayalım; İthalde tahsil edilen katma değer vergisi matrahı aşağıdaki unsurlardan oluşuyor:

İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti; gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dâhil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde, malın gümrükçe tespit edilecek değeri,

İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,

Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler.

İthalde tahsil edilen katma değer vergisinin ilk unsuru gümrük kıymetidir. İkinci unsur ise, ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar olarak belirtilmiştir. Katma değer vergisi matrahının son unsuru ise ithalat beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan ve vergilendirilmeyen ardiye, tahliye gibi giderlerdir.

Son dönemlerde gümrük idareleri tarafından yapılan denetimlerde, ithalat sözleşmeleri de incelenip, bu sözleşmeler kapsamında ödenen damga vergileri,​ ithalde tahsil edilen katma değer vergisine ilave edilerek cezalar düzenleniyor. İthalat sözleşmeleri için ödenen damga vergisinin ithalde tahsil edilen katma değer vergisi matrahına ilave edilmesini değerlendirelim...

İthalat sözleşmeleri için ödenen damga vergisi, gümrük kıymetinin bir parçası olmadığı için Katma Değer Vergisi Kanunu'nun (a) bendi uyarınca matraha ilave edilemez. Zira Gümrük Kanunu'nun 28'inci maddesi uyarınca ithalat esnasında ödenen vergiler gümrük kıymetine ilave edilmez.

İthalat sözleşmeleri için ödenen damga vergilerinin matraha dahil edilebilmesi için Kanun'un 21/b maddesi uyarınca; Bu verginin ithalat esnasında ödenmesi/tahsil edilmesi gerekir. Ancak, ithalat sözleşmeleri kapsamında ödenen damga vergileri ithalattan önce ödenir. Bu nedenle, ithalat sözleşmeleri için ödenen damga vergisi, ilgili maddenin (b) bendi kapsamında yer almaz.

Diğer yandan, ithalat sözleşmeleri için ödenen damga vergisinin, ilgili Kanun maddesinin (c) bendi uyarınca matraha dâhil edilmesi durumunda ise, damga vergisinin ithalat beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan ve vergilendirilmeyen bir ödeme olarak kabul edilmesine neden olacaktır. 

Bu noktadan hareketle, gümrük idarelerince ithalat sözleşmeleri için ödenen damga vergilerinin (ithalde ödenen bir vergi olmaması ve gümrük kıymeti tanımı içerisinde yer almaması nedeniyle) katma değer vergisi matrahına dâhil edilerek ceza düzenlenmesi, vergilendirilmeyen bir vergiye ilişkin vergi cezası düzenlemesi sonucunu doğuruyor. 

Kaynak: kpmgvergi.com / http://www.kpmgvergi.com/blog/Pages/FullBlog.aspx?article=644

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler