ATA Karnesi

Konuşmacı: Çiğdem ARSLAN ÖZTÜRK
Son Güncellenme Tarihi: 5.01.2017

ATA Karnesi

Ata Karnesi, taşıma araçları harici olmak üzere eşyanın geçici ithali için kullanılan ayniyat tespitine yarayan ithalat vergileri ile ithalatta alınan diğer vergileri uluslararası alanda geçerli şekilde teminata bağlandığını gösteren Gümrük Beyannamesi olarak da kabul edilen uluslararası bir gümrük belgesidir.

ATA Karnesi, beyanname yerine geçen bir belge olduğundan, ayrıca geçici ithalat beyannamesi düzenlenmesine gerek yoktur.

ATA Karnesinin kabul edilmesi için ibraz edilen ATA Karnesinin, Geçici ithalat Sözleşmesi eki, Ek uyarınca düzenlenmiş olması, Türkiye Gümrük Bölgesinde geçerli olması, eşyanın ülkemizin taraf olduğu Geçici İthalat Sözleşmesi ekleri kapsamında getirilebilecek eşya listesinde bulunması ve söz konusu ekteki şartları taşıması gerekir. ATA Karnesi ile geçici ithali yapılan eşyanın çıkışının talep edilmesi halinde, çıkış gümrük idaresince ATA Karnesi kapsamı eşyanın girişine uygun çıkış ayniyatı yapıldıktan sonra eşyanın çıkışına izin verilir ve ATA karnesinin giriş kaydı kapatılır.

KAYNAK: Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No:4

Çiğdem ARSLAN ÖZTÜRK (Gümrük Müşaviri)

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Diğer Videolar