CFR (COST AND FREİGHT - MAL BEDELİ VE TAŞIMA)

Konuşmacı: Yunus CANATAR
Son Güncellenme Tarihi: 19.05.2016

CFR (COST AND FREİGHT - MAL BEDELİ VE TAŞIMA)

CFR mal bedeli ve taşıma bedeli ödenmiş teslim kuralı, satıcının malları gemide teslim etmesini ifade eder. Bu kural, satıcını malları gemiye yüklenmeden önce bir terminalde taşıyıcıya teslim ettiği haller için uygun olmayabilir. Örneğin mallar konteynerde ve herhangi bir yükleme alanında taşıyıcıya teslim ediliyorsa, CPT Taşıma ödenmiş teslim kuralının kullanılması daha uygun olacaktır. CFR kuralı kullanıldığında (tıpkı CIP, CPT veya CIF kurallarında olduğu gibi), satıcı teslim yükümlülüğünü mallar varış yerine ulaştığında değil, mallar taşıyıcıya verdiğinde yerine getirir. 

Bu teslim şeklinde satıcı tüm masraf ve riskleri üstlenerek malları yükleneceği limana kadar getirerek, Gümrük işlemlerini yaptırarak ve navlun ücretini ödeyerek yüklemeyi gerçekleştirir. Bu andan itibaren navlun dışındaki malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya aittir.

Satıcı sözleşme koşullarına bağlı kalarak malları hazırlamakla yükümlüdür. Satıcı alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar ve Gümrük işlemlerini tamamlar. Taşıma acentesi ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder. Satıcı tarafından masraflar üstlenilmek üzere, malların belirlenen terminale kadar taşınması için taşıma sözleşmesi yapmalıdır. Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Mallar gemi küpeştesini geçtikten sonra navlun dışında meydana gelen tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. Satıcı yüklemenin gerçekleştiğini ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir. Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri alıcıya gönderir.

Alıcı, Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini ödemekle yükümlüdür. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar ve Gümrük vergilerini öder. Malları varış limanında boşaltma masraflarını ve liman ücretlerini de ödemek suretiyle gecikmeksizin boşaltır. Taşıma süresince malla ilgili olarak yapılmış olan navlun dışındaki bütün masrafları ödemek zorundadır. İthalat için ödenmesi gereken bütün vergi ve resimleri, malların ithaline ilişkin gümrük işlemlerine ait masrafları ve taşıma sözleşmesi kapsamında ayrıca belirtilmemişse, malların herhangi bir ülkeden transit geçişine ait masrafları ödemelidir. Alıcı, ihraç ülkesinde ki yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir.

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Diğer Videolar