CIF (COST, INSURENCE AND FREIGHT - MAL BEDELİ, SİGORTA VE TAŞIMA)

Konuşmacı: Yunus CANATAR
Son Güncellenme Tarihi: 19.05.2016

CIF (COST, INSURENCE AND FREIGHT - MAL BEDELİ, SİGORTA VE TAŞIMA)

CIF mal bedeli, sigorta ve taşıma bedeli ödenmiş teslim kuralı, satıcının malları gemide teslim etmesini anlatmaktadır. Bu kural, satıcının malları gemiye yüklenmeden önce bir terminalde taşıyıcıya teslim ettiği haller için uygun olmayabilir. Örneğin mallar konteynerde olduğu zaman CIP  taşıma bedeli ve sigorta bedeli  ödenmiş teslim kuralı kullanılmalıdır.

CIF kuralı kullanıldığında (tıpkı CIP, CPT veya CFR kurallarında olduğu gibi), satıcı teslim yükümlülüğünü malların varış yerine ulaştığında değil, mallar ilgili teslim şekli gereğince taşıyıcıya verildiğinde yerine getirmiş olur. 

Bu teslim şeklinde satıcı sigorta primi, navlun ve yükleme masrafları ve riskleri üstlenerek malları yükleyeceği limana getirir. Satıcı gemi acentesi ile anlaşır ve temin eder. Satış sözleşmesindeki malların belirtilen tarihte ve yerde yüklemesinin yapıldığını alıcıya bildirir. Satıcı sigorta primini ödemek suretiyle yüklediği mal cinsine uygun olan en dar kapsamlı deniz nakliyat sigortası yaptırır. Mallar gemiye yüklendikten sonra navlun ve sigorta primi dışındaki masraflar ve risk alıcıya geçer.

Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Alıcının ülkesinde kullanacağı gerekli belgeleri hazırlar. Gümrük işlemlerini tamamlar. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirlenen terminale kadar taşınması için taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmalıdır. Taşıma acentası ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder. Gönderdiği malın sigortasını yaptırır ve sigorta primini öder. Malların yaklaşık hangi tarihte varış limanında olacağını alıcıya bildirir. Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri alıcıya gönderir. 

Alıcı Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini ödemekle yükümlüdür. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar ve Gümrük vergilerini öder. Malları varış limanında boşaltma masraflarını ve liman ücretlerini de ödemek suretiyle gecikmeksizin boşaltır. Teslim anından sonra navlun ve sigorta primi dışındaki meydana gelen bütün masraflar alıcı tarafından karşılanır. İhraç ülkesinde gerçekleşen yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu muayene masraflarını ödemelidir.

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Diğer Videolar