CPT (“CARRİAGE PAİD TO...” – “TAŞIMA ...'E KADAR ÖDENMİŞ”)

Konuşmacı: Yunus CANATAR
Son Güncellenme Tarihi: 20.05.2016

CPT (“CARRİAGE PAİD TO...” – “TAŞIMA ...'E KADAR ÖDENMİŞ”)

CPT teslim şekli, satıcının malları kendisinin seçtiği bir taşıyıcı veya diğer bir kişiye belirlenen yerde teslim edeceğini ve satıcının, malların belirtilen varış noktasına getirilmesi için gerekli taşıma sözleşmesini yaparak taşıma masraflarını ödemek zorunda olduğunu anlatır. 

CPT kuralı kullanıldığında (tıpkı CIP, CFR veya CIF kurallarında olduğu gibi), satıcı teslim yükümlülüğünü malları varış yerine ulaştırdığında değil, malları ilgili teslim şekli uyarınca taşıyıcıya verdiğinde yerine getirmiş sayılır. 

Bu teslim şeklinin özellikle çok araçlı taşımacılık sistemleri kullanıldığında kullanılması daha uygundur. Satıcı varış yerine kadar navlun ücretini ödemekle yükümlüdür. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren malla ilgili bütün risk ve navlun dışındaki masraflar alıcıya geçer.

Satıcı sözleşme koşullarına bağlı kalarak malları hazırlar. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar ve Gümrük işlemlerini tamamlar. Taşıma acentesi ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren malla ilgili tüm risk ve masraflardan kurtulmuş olur. Teslimi gerçekleştirdiğini ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir. Satıcı, malların teslim edilebilmesi için gerekli kontrol işlemleriyle (kalite kontrolü, ölçüm, tartım, sayım vb.) ilgili masrafları ve ihraç ülkesindeki yükleme öncesi muayene masrafları ödemelidir. 

Alıcı Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder. Malların ilk taşıyıcıya tesliminden itibaren navlun dışındaki malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. Transit taşıma nedeni ile doğabilecek gümrük masraflarını da alıcı tarafından karşılanır. Navlun bedeline dahil değilse boşaltma masraflarını ödeyerek cirolu konşimentoyu acenteden teslim alır. Alıcı, ihraç ülkesinde ki yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu muayene masraflarını ödemelidir.

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Diğer Videolar