Dahilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması Durumu

Konuşmacı: Kader TALAYHAN
Son Güncellenme Tarihi: 30.12.2016

Dahilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması Durumu

Dahilde işleme izin Belgesi kapsamında ihracatı gerçekleştirilemeyen ithal eşyasının,ikincil işlem görmüş ürünün, işlem görmüş ürün yada ithal edildiği şekli ile belge sahibi firmanın veya yan sanayici firmanın stoklarında bulundurulması zorunludur.

Şartlı Muafiyet sistemi çerçevesinde ithal edilen ancak belge/izin süresi içerisinde işlem görmüş ürün olarak belge/izin şartlarına uygun şekilde ihracatı gerçekleştirilemeyen ithal eşyasına ilişkin alınmayan vergilerin, 4458 sayılı kanunun 238.maddesi hükmü çerçevesinde 2 katı para cezası uygulanır.

  • Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihracatı yapılan veya Serbest Bölgelere ihraç edildiği halde belge süresi bitiminden itibaren 3 ay içerisinde Serbest Bölgelerden başka bir bölgeye satışı yapılmayan ithal eşyasına ilişkin alınmayan vergi,
  • Belge/izin kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması durumunda bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi,
  • Sektörüne göre değişiklik gösteren Döviz Kullanım Oranı aşılması halinde aşan kısma tekabül eden ithalat ile alınmayan vergi,
  • Dahilde işleme izin belgesinin iptal edilmesi halinde varsa alınmayan vergi,

ithal tarihi itibariyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Ancak, ürünün gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, mahrecine iade edilmesi durumunda ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaz.

Kaynak: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği

Kader Talayhan (Dahilde İşlem Uzmanı)

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Bilgi Videoları