Elleçleme Nedir?

Konuşmacı: Ersan SARGIN
Son Güncellenme Tarihi: 5.01.2017

Elleçleme Nedir?

Elleçleme deyimi, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri ifade eder. Geçici depolama yerleri ve antrepolarda, elleçleme işlemlerinin yapılabilmesi için gerekirse ayrı bir bölüm de tahsis edilebilir.

Elleçleme işlemlerinin yapılabilmesi için, eşya sahibinin yada temsilcisinin gümrük idaresine yazılı olarak müracatta bulunulması gerekir. Gümrük yönetmeliğinin 63 sayılı ekinde elleçleme işlemlerinin neler olduğu ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

 Ancak eşyanın antrepo rejimine tabi olması dumunda elleçleme müracatları yetkilendirilmiş gümrük müşaviri vasıtasıyla  yapılır. 

Gümrük idareleri elleçleme işlemlerinin, eşyanın aynı durumda muhafazasını sağlamaya yönelik olduğu, sekizli tarife pozisyonunun değişmesine neden olup olmadığı ve söz konusu faaliyetin suistimal edilip edilemeyeceği, gümrük rejiminin uygulamasını olumsuz etkileyip etkilemediği, eşya üzerindeki gümrük gözetim ve denetimini zafiyete düşürüp düşürmediği gibi hususları göz önünde bulundurarak neticelendirmektedir. 

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Diğer Videolar