Gümrük Müşavir Yardımcısı Nasıl Olunur?

Konuşmacı: Mehmet Altay YEGİN
Son Güncellenme Tarihi: 23.07.2016

Gümrük Müşavir Yardımcısı Nasıl Olunur?

Gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için gereken şartlar, 4458 sayılı gümrük kanununun 227. Maddesinde düzenlenmiştir. 

Bu şartları üç başlık halinde sıralamak gerekirse,

Birinci şart gümrük müşaviri yardımcısı olacak kişinin hukuki olarak vatandaşlık haklarına ilişkin bir kısıtlaması olup olmadığı yönünden belirtilen şartlardır. Bu şartlara göre kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, ve kamu haklarından mahrum bulunmamalıdır.

İkinci şart olarak bu kişilerin adli geçmişlerine ilişkin değerlendirmedir. Bu değerlendirmeye göre kişi taksirli suçlar; yani kusur, meslekte acemilik, tedbirsizlik veya dikkatsizlikten dolayı oluşan suçlar hariç olmak üzere, affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis yada 5 yıldan fazla hapis, kaçakçılık, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, ve buna benzer yüz kızartıcı suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, kaçakçılık veya kaçakçılığa teşebbüs ve buna benzer kamuya zarar verecek suçlarından hüküm giymemiş, ceza veya disiplin soruşturması nedeniyle memuriyetten çıkarılmamış olmak zorundadır.

Üçüncü ve son şart kriteri ise kişinin eğitim durumu konusunda gerekli şartları taşıyıp taşımadığının araştırıldığı bölümdür. Buna göre Gümrük Müşavir yardımcısı olacak kişi, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarından eğitim veren fakülte, veya yüksek okullardan veya denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş, yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmalı ve bu şartlara sahip olarak bir yıl süre ile bir Gümrük Müşavirliği şirketinde istihdam edilmesi gerekmektedir.Tüm bu şartları taşıması halinde, gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konuları kapsayan sınavda başarılı olmak zorundadır. Bu duruma ek olarak kişi bu eğitim şartını adını saymadığımız diğer eğitim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra, saymış olduğumuz bilim dallarından yüksek lisans üstü seviyede diploma almış olabilir ya da ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa topluluğu konularında uzmanlık programı olan yüksek okullarından mezun olunması. Ayrıca, gümrük idaresinde 15 yıl çalışmış olup bu 10 yılın 3 yılını muayene memuru, gümrük baş memuru ve gümrük müdür yardımcısı görevlerinde geçiren görevlilere istifa etmeleri veya emekliye ayrılmaları hallerinde az önce saydığımız üç ana koşulu da taşımaları hallerinde sınav ve staj şartına bağlı olmaksızın gümrük müşavir yardımcısı izin belgesini almaya hak kazanırlar. Bununla beraber gümrük idaresinde 15 yıl çalışmış olup görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılan memurlarsa saydığımız üç ana kıstası yerine getirmeleri durumunda staj koşul aranmaksızın gümrük müşavir yardımcılığı sınavına girebilmektedir.

İlgili Dökümanlar

  • Gümrük Müşavir Yardımcısı Nasıl Olunur?

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Diğer Videolar