Gümrük Müşaviri Nasıl Olunur?

Konuşmacı: Mehmet Altay YEGİN
Son Güncellenme Tarihi: 23.07.2016

Gümrük Müşaviri Nasıl Olunur?

Gümrük müşavirliği mesleği, kariyer meslekler arasında yer almaktadır. Gümrük Müşavirliği izin belgesi alınması için genel ve özel şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Bununla birlikte düzenleme, 4458 sayılı gümrük kanununun 228. Maddesinde belirtilmiştir. 

Bu şartları üç başlık halinde incelemek gerekir.

İlk şart gümrük müşaviri olacak kişinin, hukuki olarak vatandaşlık haklarına ilişkin bir kısıtlaması olup olmadığı yönünden belirtilen şartlardır. Bu şartlara göre kişi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmalı ve kamu haklarından mahrum bulunmamalıdır.

İkinci şart olarak bu kişilerin, adli geçmişlerine ilişkin değerlendirmedir. Bu değerlendirmeye göre kişi taksirli suçlar yani kusur, meslekte acemilik, tedbirsizlik veya dikkatsizlikten dolayı oluşan suçlar hariç olmak üzere, affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis ya da beş yıldan fazla hapis, kaçakçılık, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik ve buna benzer, yüz kızartıcı suçlar ve resmi ihale, alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, kaçakçılık veya kaçakçılığa teşebbüs ve buna benzer kamuya zarar verecek suçlarından hüküm giymemiş, ceza veya disiplin soruşturması nedeniyle memuriyetten çıkarılmamış olmak zorundadır.

Üçüncü şart kriteri ise kişinin eğitim durumu konusunda gerekli şartları taşıyıp taşımadığının araştırıldığı bölümdür. Buna göre, gümrük müşaviri olacak kişi hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarından eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan veya denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olma, şartlarına sahip olması gerekmektedir .İki yıl süreyle gümrük müşaviri Yardımcılığı görevini ifa ederek iki aşamalı olarak yapılan gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konuları kapsayan sınavlarda başarılı olmak şartıyla gümrük müşaviri izin belgesi almaya hak kazanırlar.

Ayrıca, gümrük idaresinde 10 yıl çalışmış olup bu on yılın üç yılını şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü, gümrük başmüdür yardımcısı ve gümrük muhafaza başmüdür yardımcısı görevlerinde geçiren görevlilerden istifa eden veya emekliye ayrılanlar için biraz önce saydığımız ilk iki şartı taşımaları halinde staj koşuluna bağlı olmaksızın gümrük müşavirliği sınavına girmeye hak kazanırlar . Bu kişilere talep etmeleri halinde sınav ve staj şartına bağlı olmadan gümrük müşaviri yardımcısı izin belgesi de verilebilmektedir. Ve son olarak gümrük idaresinde gümrük başmüdürü, gümrük muhafaza başmüdürü, gümrük uzmanı, kontrolör, gümrük müfettişi, daire başkanı ve daha üst kademelerde en az on yıl çalışmış olanlardan, görevinden istifa eden veya emekliye ayrılanlar yine az önce saydığımız ilk iki şartı taşımaları halinde sınav ve staj şartına bağlı olmaksızın gümrük müşaviri izin belgesi almaya hak kazanırlar.

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Diğer Videolar