Gümrüklenmiş Eşyaların Antrepodan Çıkış Süreleri

Konuşmacı: Haki DEMİRTAŞ
Son Güncellenme Tarihi: 2.08.2018

Gümrüklenmiş eşyalara mahsus antrepodan çıkış süreleri ile ilgili konuyu YGM Haki Demirtaş ile konuştuk.

Gümrüklenmiş eşyalara mahsus antrepodan çıkış süreleri ile ilgili konuyu YGM Haki Demirtaş ile konuştuk.
 

Süre Birçok Konuda Çok Önemli
Gümrük mevzuatında yer alan bekleme süreleri ile antrepolarda eşyaların bekleme süreleri ile ilgili farklılık sebebiyle bazı aksaklıklar yaşanıyor. Bu konu hakkında görüşlerini Gümrük TV ile paylaşan Demirtaş, " Konu ile alakalı süre gerçekten çok önemli. Hem mevzuatımızda çok önemli hem de adli vakalarda süre çok önemli. Mesela yüzde yüz haklı olduğunuz meselede bile işin özüne girilmeden ilgili süreyi kaçırmışsanız, haklı davanız reddedilebilir. Aynı şekilde gümrük mevzuatında da süre çok önemli. Biliyorsunuz 4458 sayılı Gümrük Kanunu 14. ve 31. maddelerinde hüküm altına alındığı üzere, kanun altında belirtilen süreler aksine bir hüküm bulunmadıkça uzatılmaz veya ertelenemez. Ancak mücbir sebep veya beklenmeyen haller gibi durumlarda süre uzatılabilir. Süre uzatımları da yine süreleri içerisinde yapılması zorunludur." dedi.  Antrepo'dan Eşyanın Çıkış Süresi Sınırsız;
Antrepolardan eşyların çıkış sürelerini değerlendiren Demirtaş, "Diğer taraftan sorduğunuz soruya gelecek olursak, eşyanın antrepoda bekleme süresi gümrük kanunu 101. maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 346. maddesi altında hüküm altına alınmıştır. Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır. Herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Bununla birlikte gümrük idarelerinde son zamanlarda çok sıkıntılı en azından gümrük seviyesinde. Genel Müdürlük seviyesinde güzel geri dönüşler oluyor, yazılar falan da var. ama gümrük seviyesinde farklı idarelerde ciddi sıkıntıların yaşandığını biliyoruz. Bize de geliyor, yaptığımız cari işlemlerde biz de bu sıkıntıları yaşıyoruz." şeklinde konuştu.  

Yanlış Anlaşılmalar Oluyor; Demirtaş, bazı yanlış anlaşılmaların olduğunu belirterek, "Antrepo rejimi altında süresiz kalan eşyaya siz yeni bir rejim beyanında bulunduğunuzda 30 günlük süreniz var. 30 gün içinde gümrük işlemlerini bitirmeniz gerekiyor. Sıkıntı da burada bu kelimenin yanlış anlaşılmazı ile geliyor problemin büyük boyutu ne yazık ki. 30 gün içinde gümrük işlemlerinin bitirilmesi kavramını bazı idareler antrepodan eşyanın çıkartılması gerektiğini de düşünüyorlar, oysa gümrük işlemlerinin bitirilmesi tarihi gümrük yönetmeliğinin 3. maddesinde hüküm altına alınmış durumda. Orada gümrük işlemlerini bitirimi 3 şarta bağlanmış. Bir vergilerin ödenmesi veya kaldırılması, veya teminata bağlanması beyannamenin iptal edilmesi eşyanın gümrüğe terk edilmesi veya imhası veya müsadere edilmesi der. Bu süreler içerisinde 30 günlük sürenin bunları kapsadığı açıktır. Diğer taraftan gümrükleri de etkileyen problemleri de teşkil eden tarafı burası. Mevzuatımıza baktığımız zaman eşya millileştikten sonra yani gümrük işlemleri bitirildikten sonra tam da gümrük yönetmeliğinin 3. maddesinde tarif edilen tanımlar başlığı altındaki işlemlerin bitirilmesi tarihi tanımında izah edilen gümrük işlemleri bitirilen dolayısıyla millileşen eşyanın antrepoda ne kadar kalacağı ile alakalı daha doğrusu mevzuatımızda bir düzenleme yok." ifadelerini kullandı.  Tanka Depolanan Eşyalarda Durum Farklı 
Tek bir hususta farklılık olduğuna değinen Demirtaş, "Sadece tanka depolanan dökme eşyalarla alakalı bir süre tahdidi mevcut. bu da gümrük yönetmeliğinin 542. maddenin 6. fıkrasının D bendinde kayıtlı o da iki tane eşya grubu sayılmış. Akaryakıt işlemleri için gümrük rejimi bitirildikten sonra 15 gün içerisinde antrepoyu terk etsin mal der. Bir de antrepo içinde 60 gün içinde eşya antrepoyu terk etsin der. Asıl sorun gümrük kanunu 70. maddesinde belirtilen 30 günlük süre. O 30 günlük sürede gümrük işlemlerinin bitirilmesi tabirini biz eğer siz dikkate almadan düşünürseniz sanki 30 gün içinde antrepodan malın da çıkması hüküm altına alınmış gibi algılarsanız sorun çıkar. Gümrük işlemlerinin bitirilmesi tabiri yönetmelikte tanımlanmıştır o da açıktır. Mal millileştikten sonra bu iki ürün grubu dışında herhangi bir süre tahdidi bulunmamaktadır. Bununla birlikte gümrük idaresi özel süre koyabilir. Bozulabilir eşyalar vardır, bulunduğu zaman diğer eşyalara zarar verecek eşyalar vardır. bu sürede mükellef ya da antrepo işleticisi uymak zorundadır. uymazsa ne olur o zaman Gümrük Kanunun 177. maddesi devreye girer." dedi.  Tablo Gayet Açık
Bu yanlış anlaşılmaların giderilmesi ile ilgili olarak Demirtaş, "Bu konularda yazışmalar da var. Genel müdürlüğün bu noktada çok net hiçbir yoruma mahal vermeyecek tarzda açıklamaları da var. konu esasında çok net. doğru bakarsanız ya da bakmak isterseniz tablo çok açık. ama maalesef sahada bu sıkıntıları görüyoruz. Genel müdürlüğün bu yönde dökme eşyalarda tahıl tarzı 50 bin ton yüz bin ton eşya gruplarında burada çok sıkıntılar çıkıyor. ürünün çıkması ayları bulabiliyor. Burada gümrüğün dikkatini çekiyor. Eşyanın gümrük işlemleri bitmiş 3-4 ay olmuş eşya hala antrepoda bekliyor. Bu sefer YGM'ler zor durumda kalabiliyor. Oysa mevzuat o kadar açık ki eşyaların ortak depolama sınıfına girmediği onlarla ilgili dilekçe verilmediği genel müdürlüğün çok açık yazıları bile mevcut. Bakış açımızı değiştirmeliyiz. Mevzuatsal anlamda sıkıntılar olduğunu düşünmüyorum." şeklinde konuştu. 
 
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Söyleşiler