İthal Eşyasının Kıymeti Nedir?

Konuşmacı: Cem KARA
Son Güncellenme Tarihi: 5.01.2017

İthal Eşyasının Kıymeti Nedir?

İthal eşyasının gümrük kıymeti eşyanın satış bedelidir. 

Satış bedeli kavramında, Türkiye’ye ihraç amaçlı yapılan satışta söz konusu fiyata ilave edilmesi gereken tutarlarla, ilave edilmeyecek tutarlara göre gerekli düzeltmelerin yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyatı anlaşılmaktadır. 

Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat, ithal eşyası için alıcının satıcıya ve satıcı yararına yaptığı veya yapacağı tüm ödemeleri kapsar. 

Bu fiyat, aynı zamanda  eşyanın satış koşulu olarak, alıcının satıcıya yaptığı ödemeleri kapsadığı gibi  satıcının bir yükümlülüğünü karşılamak  üzere üçüncü şahıslara yapacağı ödemeleri  de kapsamaktadır. 

İthal Eşyasının gümrük  kıymeti bedeli satış bedeline göre belirlenemiyorsa veya satış bedeli yönteminin kullanılmasını engel bir durum söz konusuysa sırasıyla diğer kıymet belirleme yöntemlerine geçilmesi gerekir. Bu kıymet belirleme yöntemleri sırasıyla;

  • Aynı eşya kıymeti yöntemi 
  • Benzer eşya kıymeti yöntemi 
  • İndirgeme yöntemi 
  • Hesaplanmış kıymet yöntemi  ve son yöntemdir. 

Eşyanın gümrük kıymeti bir önceki yönteme göre belirlenebildiği sürece bir sonraki yönteme geçilmez.  Ancak beyan sahibinin yazılı talebi üzerine gümrük idaresince uygun bulunması kaydıyla, indirgeme yöntemi ile hesaplanmış kıymet yönteminin uygulama sırası değiştirilebilir.

Kaynak: Gümrük Kanunu’nun 23 ila 31 inci maddeleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 43 ila 57 inci maddelerinde yer alan hükümler

Cem KARA (Gümrük Müşaviri)

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Diğer Videolar