İthalatta İskonto Nedir?

Konuşmacı: Mehmet Altay YEGİN
Son Güncellenme Tarihi: 23.07.2016

İthalatta İskonto Nedir?

İskonto, belirli bir malın satış fiyatı üzerinden sağlanan indirimdir. Bazen fiyat üzerinde oransal olarak sağlanan bu indirimler bazende miktar üzerinden yapılabilmektedir. İthalat işlemlerinde satış bedeli üzerinden ithal eşyasının gümrük kıymetinin tespitinde dikkate alınacak iskontolar "peşin ödeme iskontosu" ve "miktar iskontosu" olarak belirtilmiştir. Satışa konu eşyanın sevk edilmesinden önce alıcı tarafından eşya bedelinin ödenmesi uluslararası ticarette "peşin ödeme" olarak tanımlanmaktadır.

Peşin ödeme iskontosu, mal bedelinin peşin ödenmesi nedeniyle alıcıya tanınan bir fiyat indirimidir. 

Miktar iskontosuysa, satıcının alıcıya belli bir dönem içinde satın aldığı miktara göre fiyattan yaptığı indirimdir. İthal eşyasına istinaden ödenecek vergiler söz konusu eşyanın iskontoya tabi tutulmuş fiyatı üzerinden değil eşyanın satışa esas, gerçek fiyatı üzerinden tahsil edilmektedir. Bu nedenle iskonto, firmanın yurt dışına yapacağı transfer tutarını etkiler. Vergiye konu olacak ödemeler, eşyanın normal değeri üzerinden hesaplandığı için herhangi bir cezai ve kazai durumla karşı karşıya kalmamak ve beyanın doğruluğu açısından ithalat eşyasını temsil eden faturada, malın gerçek değeri ve iskontolu değeri gösterilmeli ve beyan edilmelidir .

İlgili Dökümanlar

  • İthalatta İskonto Nedir?

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Diğer Videolar