İthalatta Katma Değer Vergisi Hangi Matrahtan Hesaplanır?

Konuşmacı: Yunus CANATAR
Son Güncellenme Tarihi: 4.05.2016

İthalatta Katma Değer Vergisi Hangi Matrahtan Hesaplanır?

İthalatta katma değer vergisinin matrahı KDV kanununun 21'inci maddesinde sayılmıştır. 3 şekildedir. 

Buna göre;

1) İthal edilen malın gümrük vergisi farkına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahildir. Bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeridir. 

2) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar

3) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenlerle mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler katma değer vergisi matrahına dahil edilmektedir. 

Yani bir eşya ithal edeceğinizde yurt dışından aldığınız fiyat üzerinde herhangi bir fiyat hesaplaması yapmanız doğru değildir. KDV ithalat sırasında ödeyeceğiniz vergiler ve diğer fonların tümünün toplamı üzerinden hesaplanmaktadır. 

KDV malın maliyet unsurlarından biri olarak görülmese de ithalat esnasında finansman gerektirdiği için çıplak mal bedeli üzerinden hesap yapmak doğru bir yöntem değildir.

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Diğer Videolar