Kayıt Belgesine ve Kayıt Belgesinin Kullanımına Ait Bilgiler

Konuşmacı: Eray TERLEMEZ
Son Güncellenme Tarihi: 19.05.2016

Kayıt Belgesine ve Kayıt Belgesinin Kullanımına Ait Bilgiler

1- Kayıt belgelerinin geçerlilik süresi 90 (doksan) gündür ve  Bu süre uzatılmamaktadır. 

2- Bir kayıt belgesinin birden fazla beyanname için kullanılması mümkün değildir. 

3- Kayıt belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymetine" ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellememekte ve diğer mevzuat çerçevesinde alınması gereken belgelerin yerine geçmemektedir.

4- Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, kayıt belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam yüzde 5'ten (yüzde 5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın, gümrük beyannamesinde beyan edilen kıymetten yapılamasını engellemez

      5-  Kayıt Belgesi üçüncü kişilere devredilmemektedir.

Kayıt Belgesinde muafiyet var mıdır?

Bir gümrük beyannamesi kapsamında ki ithalat eşyasının brüt kilosu 50 kg veya daha az miktarda ise ithal edilecek eşyalar kayda alma uygulamasına tabi değildir.

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Diğer Videolar