Önceden İhracat

Konuşmacı: Sezer TAŞDEMİR
Son Güncellenme Tarihi: 5.01.2017

Önceden İhracat

Bilindiği gibi dahilde işleme rejimi, ithal eşyasının serbest dolaşıma girmeden işlenmesini ve işlem görmüş ürünlerin ihraç edilmesini düzenleyen bir gümrük rejimidir. Dahilde işleme rejiminde, önceden ihracat kavramı;

Dahilde İşleme Rejiminin, şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan ithal eşyasının bu sisteme tabi tutulmadan önce eşdeğer eşyadan üretilen işlem görmüş ürünlerin  ihracına ve ithal eşyasının sonradan ithaline imkan veren bir uygulamadır.

Önceden ihracatın yapılması durumunda, izin belgesinde, eşdeğer eşya karşılığı ithal eşyasının gümrük beyanı için gereken süre belirtilir. Bu süre, eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünler için ihracat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Süre, izin hak sahibinin haklı bir gerekçeye dayanan talebi üzerine uzatılabilir.

Ayrıca, ithal edilecek eşyanın dahilde işleme rejimine tabi tutulması şartıyla işlem görmüş ürünlerin ihracat beyannamesi tescil edildiğinde, ihraç olacak ürünler serbest dolaşımda olmayan eşya statüsünü alır. İthal eşyası ise dahilde işleme rejimine girişi sırasında serbest dolaşımda bulunan eşya olarak kabul edilir.

Önceden ihracat uygulamasında, ihracat vergilerine tabi eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracında,  ithal eşyasının serbest dolaşıma girişinde muafiyet uygulanmak üzere bu vergiler teminata bağlanır ve ithal eşyanın serbest dolaşıma girmesiyle teminat çözülür.

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Bilgi Videoları